Piotr Bień odpowiedzialny za Subfundusz PZU MAZUREK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Decyzją Zarządu TFI PZU Piotr Bień będzie zarządzał częścią akcyjną Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK. Za część dłużną będą nadal odpowiedzialni Konrad Augustyński i Paweł Kowalski.

Moją intencją jest poprawa wyników inwestycyjnych funduszy akcyjnych. W tym celu mam zamiar wykorzystać model zarządzania, który z sukcesem sprawdził się już w naszym funduszu spółek dywidendowych – zapowiada nowy Zarządzający MAZURKA.

Piotr Bień jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i posiadaczem dyplomu CFA.

TFI PZU SA jest jednym z filarów PZU Inwestycje – inwestycyjnego ramienia Grupy PZU. Był szefem zespołu zarządzających portfelem akcji w ING OFE, w którym pracował od 2005 roku. Od października 2014 roku jest dyrektorem Biura Rynku Akcji TFI PZU. W tym czasie zdołał m.in. istotnie poprawić wyniki inwestycyjne zarządzanego przez siebie Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Zarządza także portfelami akcyjnymi Grupy PZU. Teraz przejmuje zarządzanie częścią akcyjną Subfunduszu Stabilnego Wzrostu PZU MAZUREK – zadecydował we wtorek zarząd TFI PZU.

Od czasu przybycia do TFI PZU, Bień zarządzał portfelami akcyjnymi dla Grupy PZU oraz m.in. subfunduszem PZU Akcji Spółek Dywidendowych.

Źródło: www.pzu.pl