Pioneer: kontynuacja pozytywnych trendów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pioneer.pekao.investments.01.400x151Marzec przyniósł kontynuację pozytywnych trendów w zakresie sprzedaży funduszy Pioneer, które obserwujemy od początku tego roku. W samym tylko marcu nabycia brutto funduszy Pioneer wyniosły blisko 670 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od października 2013 roku. Od początku roku łączna wartość wszystkich nabyć wyniosła blisko 1,8 mld zł, co potwierdza, że inwestorzy coraz śmielej powierzają swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym. Najpopularniejsze jeżeli chodzi o napływ nowych środków były fundusze pieniężne i gotówkowe. Jednak warto odnotować wysoki wzrost zainteresowania funduszami z udziałem akcji, w tym debiutującego w marcu nowego funduszu Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu.

W marcu liderem sprzedaży netto został Pioneer Pieniężny, który pozyskał 65 mln zł nowych środków. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pioneer Pieniężny Plus z kwotą 50 mln zł oraz Pioneer Gotówkowy z wynikiem ponad 23 mln zł sprzedaży netto. Sprzedaży tego typu funduszy sprzyja rekordowo niski poziom stóp procentowych i utrzymujące się już od kilku miesięcy niskie oprocentowanie lokat bankowych.

Odczuwalna poprawa wskaźników makroekonomicznych, jak również perspektywy dalszego wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach świata, a co za tym idzie również dynamiczne wzrosty na tamtejszych rynkach akcji wpłynęły jednak również na znaczący wzrost sprzedaży funduszy lokujących środki na globalnym rynku akcji. Ponad 20 mln zł nowych środków pozyskał osiągający bardzo dobre wyniki inwestycyjne subfundusz Pioneer Strategii Globalnej, a blisko 15 mln zł zebrał Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego inwestujący środki na tak popularnym ostatnio europejskim rynku akcji.

Bardzo dobrze zadebiutował również w minionym miesiącu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu. Subfundusz, który rozpoczął sprzedaż jednostek uczestnictwa 13 marca br. i koncentruje się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody, tj. dywidendy, pożytki z nieruchomości czy kupony, pozyskał już blisko 8 mln zł. To odpowiedź Pioneera na ww. rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych, i poszukiwanie przez klientów produktu, który zapewniłby im w miarę przewidywalny dochód z tytułu powierzonych oszczędności.

– Spodziewane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej wsparte bieżącą polityką Europejskiego Banku Centralnego w zakresie luzowania ilościowego oraz dobre perspektywy dla rynków azjatyckich skłaniają inwestorów do coraz większego zainteresowania się funduszami z ekspozycją na globalny rynek akcji. Charakteryzują się one wysokim potencjałem wzrostu w długim terminie i są dobrą propozycją do budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego – przekonuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI

Wzrost zainteresowania funduszami zorientowanymi na globalny rynek akcji wspierają również bardzo dobre wyniki inwestycyjne wypracowane w krótkim i długim horyzoncie czasowym przez inne fundusze Pioneera lokujące środki klientów na rynkach rozwiniętych. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych od początku roku wypracował 14,20 proc., a w okresie ostatnich 24 miesięcy 43,40 proc. stopę zwrotu. Z kolei Pioneer Dynamicznych Spółek wzrósł w analogicznych okresach o 10,26 proc. i 32,13 proc.

Na koniec marca 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,9 mld zł.

Źródło: Pioneer PEKAO