Pierwsza oferta w sektorze wydawniczym na rynku obligacji: WSiP debiutuje na Catalyst

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121024.wsip.01.150x19123 października 2012 na rynku papierów dłużnych Catalyst zadebiutowały obligacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Sp. z o.o. ("WSiP"). Łączna nominalna wartość emisji wyniosła PLN 197 mln. Zakończona sukcesem transakcja jest potwierdzeniem skuteczności przyjętej strategii oraz mocnej pozycji WSiP na rynku wydawniczym.

Papiery dłużne WSiP zostały wyemitowane na okres 5 lat, a ich amortyzacja będzie zgodna z harmonogramem generacji gotówki przez Spółkę. Obligacje będą notowane na GPW na rynku Catalyst.

Środki z transakcji pozwolą na pozyskanie stabilnego, długoterminowego źródła finansowania umożliwiającego dalszy dynamiczny rozwój Spółki, szczególnie w sektorze edukacyjnych rozwiązań cyfrowych. – Po bez mała trzech latach nieobecności, podczas której w Spółce nastąpiło wiele pozytywnych zmian, WSiP powraca do domeny publicznej. Dziś jest to nowoczesna, doskonale zarządzana firma, gotowa na wyzwania, jakie stawia przed nią rynek. Cieszymy się sukcesem naszej spółki portfelowej, którą zamierzamy dalej dynamicznie rozwijać – tak debiut WSiP na Catalyst skomentowała Monika Morali-Efinowicz, Partner Zarządzający funduszu Advent International.

Od 2010 roku właścicielem WSiP jest Advent International, wiodący, globalny fundusz private equity, dzięki któremu ten największy polski wydawca zyskał dostęp do finansowania, wsparcia merytorycznego oraz biznesowego know-how, opartego na międzynarodowym doświadczeniu funduszu. Dzięki współpracy z aktywnym i zaangażowanym inwestorem, udało się przeprowadzić restrukturyzację spółki, wypracować skuteczną długofalową strategię oraz wprowadzić optymalny model biznesowy. – Ostatnie lata wykorzystaliśmy na uporządkowanie struktury grupy i skoncentrowanie się na działalności podstawowej, by zoptymalizować funkcjonowanie Spółki – tłumaczy Jerzy Garlicki, Prezes WSiP. – Obecnie WSiP osiąga satysfakcjonujące wyniki finansowe, realizuje czytelną strategię oraz umacnia pozycję lidera zarówno w sektorze tradycyjnych, jak i cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

WSiP stopniowo i systematycznie zwiększa swój udział w rynku. Obecnie wynosi on ok. 26%. Jednocześnie spółka zwiększa przychody, które w 2011 roku wyniosły PLN 228 mln (wzrost o 10% r/r). WSiP jest największym wydawcą na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych, jest również najcenniejszą marką wydawniczą w Polsce o wartości PLN 171 mln w 2010 r. (wzrost od PLN 106 mln w 2009 r.). Spółka rozwija ofertę, kładąc szczególny nacisk na indywidualizację procesu nauczania oraz produkty i usługi cyfrowe, co czyni ją najlepiej przygotowaną Spółką na rynku wydawniczym w zakresie nowych technologii, reagującą na zmiany zachowań klientów, jak i wymagania rynku. – Tworzymy materiały dydaktyczne i nowoczesne pomoce naukowe, wspomagając nauczycieli, uczniów i rodziców na każdym etapie procesu nauczania. Pomagamy w analizie wyników i indywidualnej diagnozie. W końcu, proponujemy program naprawczy, pokazujący obszary, które dany uczeń, klasa, czy szkoła powinni jeszcze raz przećwiczyć, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki – wymienia Jerzy Garlicki. Wśród pionierskich rozwiązań WSiP znajduje się interaktywna platforma edukacyjna WSiPnet.pl, za którą w 2011 r. Spółka otrzymała nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do głównych założeń strategicznych Spółki w najbliższych latach należy umocnienie pozycji lidera poprzez inwestycje w nowe innowacyjne produkty, koncentrację na kluczowych segmentach rynku – edukacji wczesnoszkolnej i językach obcych – oraz optymalizację działalności operacyjnej.

Debiut WSiP na Catalyst – prezentacja – pobierz.

Źródło: WSiP