PGNiG: Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu ws. arbitrażu

PGNiG: Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu ws. arbitrażu
Fot. PAP / Tytus Żmijewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu o uchylenie korzystnego dla PGNiG wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego ad hoc w Sztokholmie z 30 marca 2020 r., wydanego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko Gazpromowi - poinformował PGNiG w komunikacie.

Wyrok sądu arbitrażowego ad hoc dotyczył obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski z 25 września 1996 r.

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił jako bezzasadną skargę Gazpromu w całości, tj. w zakresie zarzucającym, że Trybunał Arbitrażowy, ad hoc orzekając o obniżeniu ceny kontraktowej za gaz dostarczany w ramach kontraktu jamalskiego, wykroczył poza uprawnienia przyznane Trybunałowi przez PGNiG i Gazprom w kontrakcie jamalskim oraz zasądził od Gazpromu na rzecz PGNiG koszty zastępstwa procesowego.

Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem szwedzkiego sądu, który całkowicie odrzucił zarzuty Gazpromu.

„Po blisko siedmiu latach od rozpoczęcia przez PGNiG postępowania arbitrażowego przeciw Gazpromowi wykonano znaczący krok w kierunku ostatecznego zamknięcia tej sprawy” – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

Wyrok nie jest prawomocny

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie udzielił zezwolenia na złożenie apelacji od wyroku do Sądu Najwyższego, uznając, że sprawa ma charakter precedensowy.

Zaskarżone przez Gazprom rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie dotyczyło zmiany warunków cenowych w kontrakcie jamalskim od listopada 2014 roku, na podstawie wniosku PGNiG.

Wobec braku możliwości porozumienia polubownego, w maju 2015 roku PGNiG rozpoczęło przeciw Gazprom postępowanie arbitrażowe, a w lutym 2016 r. złożyło w tej sprawie pozew.

W marcu 2020 r. trybunał wydał korzystne dla PGNiG orzeczenie, zmieniając formułę ustalania ceny kupna-sprzedaży gazu na bardziej rynkową, to znaczy – w większym stopniu powiązaną z cenami gazu na hurtowych rynkach europejskich. W czerwcu 2020 r. wyrok został przez Gazprom zaskarżony na gruncie formalnym.

Efektem wyroku arbitrażowego była poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej przez PGNiG, a także zwrot przez Gazprom 1,5 mld USD z tytułu ponownego rozliczenia zrealizowanych już dostaw gazu według formuły cenowej ustalonej przez Trybunał Arbitrażowy.

Odzyskane środki PGNiG przeznaczyło m.in. na rozwój własnego wydobycia gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym zakup 21 koncesji należących do INOES E&P Norge. 

Źródło: PAP BIZNES