PGE: 585 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

PGE: 585 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.
Źródło: PGE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 585 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 935 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#PGE odnotowała 585 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 935 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 950 mln zł wobec 1315 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 889 mln zł w I kw. br. wobec 2 214 mln zł rok wcześniej.

„Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w wyniku Grupy ma segment Energetyka Konwencjonalna oraz segment Dystrybucja partycypujące odpowiednio w 36% i 34% wyniku EBITDA GK. Segment Ciepłownictwo odpowiada za 21% EBITDA. Natomiast segment Energetyka Odnawialna oraz segment Obrót wypracowały po 9% EBITDA GK każdy” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 561 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 7 137 mln zł rok wcześniej.

Nakłady na inwestycje wyniosły 1 mld zł

Nakłady na inwestycje w I kwartale 2019 r. w Grupie PGE wyniosły 1 mld zł i były o 18% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano w komunikacie.

W I kwartale 2019 r. PGE wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 8,88 TWh, o 10% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i mniejszego obciążenia oraz modernizacji Elektrowni Turów. Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 4,47 TWh, co oznacza spadek o 22% w stosunku do okresu bazowego. Był to efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra.

„O 4% spadł wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh. Jest to efekt przede wszystkim mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji. Ze względu na warunki pogodowe Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 45% produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych wpłynęły także na wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych należących do Grupy, które wyprodukowały o 55% więcej energii elektrycznej niż w okresie bazowym” – czytamy dalej.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

„Ugruntowujemy pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego, utrzymując solidne wyniki operacyjne i finansowe. Segment ciepłownictwa, w którym również zajmujemy wiodącą pozycję, charakteryzuje się dużą wrażliwością na warunki atmosferyczne. PGE odpowiada na zapotrzebowanie systemu, będąc gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla polskiej gospodarki, a w tym kwartale, ze względu na ciepłą zimę, to zapotrzebowanie było mniejsze niż zazwyczaj” – skomentował prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 175 mln zł

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 175 mln zł wobec 109 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews