Penny Pritzker, sekretarz handlu USA z wizytą w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

am.cham.02.400x40028 września br. Penny Pritzker, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych, przyleciała do Polski w ramach podróży gospodarczej. Towarzyszy jej delegacja składająca się z przedstawicieli największych amerykańskich firm, wchodzących w skład Prezydenckiej Rady Eksportu. Celem wizyty jest rozpoznanie możliwości dalszego rozwoju inwestycji oraz handlu pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dlatego jednym z punktów wizyty było spotkanie z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, które odbyło się 29 września.

Sekretarz Pritzker towarzyszy Stefan M. Selig, podsekretarz ds. handlu międzynarodowego, oraz ośmiu członków PEC, w tym wiceprzewodnicząca Ursula Burns, prezes i dyrektor generalny Xerox Corporation. Amerykańska delegacja spotka się z przedstawicielami polskiego rządu oraz biznesu, aby określić możliwości i wyzwania stojące przed amerykańskimi firmami na tych rynkach. Członkowie PEC przygotują raport z wizyty, który pod koniec roku zostanie przedłożony prezydentowi Obamie.

29 września sekretarz Pritzker i podsekretarz Selig byli gośćmi śniadania organizowanego przez Amerykańską Izbę Handlowa w Polsce. Na spotkaniu omówione zostały kwestie wzmacniania polsko-amerykańskich relacji handlowych, w tym transatlantyckiego porozumienia o wolnym handlu między UE i USA.

Wizyta ta jest przykładem dyplomacji handlowej w działaniu. Najlepsi przedsiębiorcy odwiedzą ze mną Polskę, gdzie będziemy szukać możliwości wzmocnienia partnerstwa z firmami amerykańskimi oraz więzi gospodarczych pomiędzy naszymi krajami – powiedziała sekretarz Pritzker. Chcemy poznać ekonomiczny potencjał tych szybko rosnących rynków. W Departamencie Handlu pomagamy amerykańskim przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do silnych globalnych rynków, aby mogły sprzedawać swoje produkty i usługi na całym świecie. Bardzo cenię sobie wysiłki i kompetencje członków Prezydenckiej Rady ds. Eksportu i liczę na ich cenne uwagi.

PEC to główna komisja doradcza ds. handlu międzynarodowego, powołana w 1973 r., która doradza prezydentowi w sprawach polityki rządowej i programów dotyczących wyników handlowych Stanów Zjednoczonych. Komisja promuje zwiększanie eksportu oraz stanowi forum dyskusji i rozwiązywania problemów związanych z handlem pomiędzy biznesem, przemysłem, rolnictwem, pracownikami i rządem.

Polska to szybko rozwijający się kraj z ogromnym potencjałem. To naturalne, że czołowi przedstawiciele Administracji i biznesu Stanów Zjednoczonych uwzględniają ją w planach swoich zagranicznych wizyt. Będzie nam bardzo miło  gościć Panią Sekretarz w naszym kraju – mówi Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Wizyta jest podkreśleniem silnych relacji transatlantyckich i wyrazem zacieśniania współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Podsumowaniem pobytu będzie stworzenie przez członków Prezydenckiej Rady Eksportu raportu zawierającego spostrzeżenia i analizy dotyczące pobytu w Polsce. Dokument  będzie dotyczył szerokiego zakresu spraw, m. in. utrudnień, jakie mogą występować we współpracy handlowej oraz  korzyści i możliwości płynących z inwestycji na rynku polskim. Sekretarz Plitzker oprócz Polski odwiedzi jeszcze Turcję.

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce