Pengab wzrósł do 28,9 pkt w listopadzie. Wyraźne osłabienie aktywności klientów na rynku kredytów

Pengab wzrósł do 28,9 pkt w listopadzie. Wyraźne osłabienie aktywności klientów na rynku kredytów
Fot. stock.adobe.com/daniilantiq2010
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,9 pkt m/m do 28,9 pkt w listopadzie, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 27,3 pkt.

Odnotowano wyraźne osłabienie aktywności klientów na rynku kredytów. Szczególnie silny spadek aktywności odnotowano w obszarze kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych #Pengab #banki #ZBP #kredyty

„W listopadzie Indeks Pengab wyniósł 28,9 pkt, co oznacza wzrost m/m o 2,9 pkt. Indeks ocen m/m wzrósł o 5,2 pkt, indeks prognoz jest wyższy m/m o 0,5 pkt. Odnotowano wyraźne osłabienie aktywności klientów na rynku kredytów. Szczególnie silny spadek aktywności odnotowano w obszarze kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych. Mniejsze korekty miały miejsce na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów obrotowych. Wyraźnie obniżył się także indeks prognostyczny dla kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. Odmienne tendencje odnotowano na rynku depozytów przedsiębiorstw gdzie nastąpiło duże ożywienie, a także depozytów terminowych osób indywidualnych. Odnotowano dalsze pogarszanie się sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju” – powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS, cytowany w raporcie.

Wskaźnik ocen wzrósł o 5,2 pkt m/m do 26 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 0,5 pkt do 31,8 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych w dół

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 6 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 10 pkt, a r/r spadło o 8 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 5 pkt, a r/r jest wyższe o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 1 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 7 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło m/m o 2 pkt, a prognoz spadło o 5 pkt, podano w raporcie.

„Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r brak zmiany. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 22 pkt, a r/r jest wyższe o 5 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz nie zmieniło się m/m, a saldo prognoz depozytów terminowych jest wyższe m/m o 2 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m pozostał bez zmian i wynosi 9 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 11 pkt, a r/r jest niższy o 3 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 2 pkt., r/r jest wyższy o 1 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m jest niższy o 7 pkt., a kredytów obrotowych m/m jest niższy o 8 pkt.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 15 pkt, m/m wzrósł o 11 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 5 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 28 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzrost o 13 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m spadł o 1 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest wyższy o 9 pkt, podano też w materiale.

Poprawa indeksu prognostycznego dla kredytów konsumpcyjnych

„W listopadzie odnotowano poprawę m/m: o 5 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów konsumpcyjnych o 10 pkt indeksu prognostycznego dla lokat długoterminowych osób indywidualnych, a o 15 pkt lokat terminowych przedsiębiorstw, o 5 pkt kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw. W stosunku do miesiąca poprzedniego spadek nastąpił w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych (m/m minus 3) oraz kredytów obrotowych przedsiębiorstw (m/m minus 1)” – napisano w raporcie.

W listopadzie prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m wrosła o 4 pkt, jednak r/r jest niższa o 14 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m obniżyła się o 2 pkt, a r/r jest niższa o 22 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m obniżyła się o 3 pkt, a r/r jest niższa o 15 pkt.

Sondaż został przeprowadzony 5-21 listopada br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews