Pengab w maju mdm w górę, indeks koniunktury bankowej odbudowuje spadki notowane po wybuchu wojny w Ukrainie

Pengab w maju mdm w górę, indeks koniunktury bankowej odbudowuje spadki notowane po wybuchu wojny w Ukrainie
Fot. stock.adobe.com/Chor muang
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W maju Indeks Pengab odnotował wartość 8.1 pkt, m/m jest wyższy o 0.9 pkt., drugi miesiąc z rzędu powracając do poziomu sprzed wybuchu wojny.

Maj jest kolejnym miesiącem, w którym indeks koniunktury bankowej stopniowo odbudowuje spadki notowane po inwazji Rosji na Ukrainę.

– Główny indeks koniunktury – wskaźnik Pengab osiągnął 8.1 pkt. Wskaźnik ocen wyniósł 6,3 pkt. i jest wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,6 pkt, natomiast indeks prognostyczny m/m spadł o 1,6 pkt.  do poziomu 10.0 pkt. W maju odnotowano kontynuację trendu spadkowego, który obserwowany jest od dziesięciu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 58 pkt, m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r jest niższa o 90 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 71 pkt, m/m jest wyższa o 8 pkt, a r/r spadła o 90 pkt. – skomentował dane prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: Pengab w kwietniu w górę; indeks koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie >>>

Pengab - maj 2022
Źródło: ZBP

Indeks prognostyczny spadł o 1,6 pkt m/m do 10 pkt, a indeks ocen zwiększył wartość o 3,6 pkt m/m do 6,3 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt i w maju wynosi minus 28 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 28 pkt, a r/r spadło o 46 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 5 pkt, a r/r jest niższe o 81 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 40 pkt i wynosi minus 28 pkt.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt i wynosi obecnie 12 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 30 pkt, a r/r spadek o 17 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 22 pkt, a r/r jest wyższe o 39 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 1 pkt i wynosi 14 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 6 pkt i wynosi 0 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 21 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 12 pkt, a r/r jest niższy o 11 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 9 pkt i wynosi obecnie 4 pkt, podano także.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 3 pkt i wynosi 2 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 2 pkt, a r/r spadł o 20 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 7 pkt, a r/r jest wyższy o 20 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 3 pkt i wynosi obecnie 4 pkt” – czytamy dalej.

Zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych

W maju odnotowano m/m zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych. Na rynku kredytów mieszkaniowych oraz obrotowych przedsiębiorstw odnotowano korektę sześciomiesięcznych przewidywań. Wzrost prognoz popytu odnotowano dla aktywności depozytowej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a także kredytów konsumpcyjnych.

„W maju odnotowano kontynuację trendu spadkowego, który obserwowany jest od dziesięciu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 58 pkt, m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r jest niższa o 90 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 71 pkt, m/m jest wyższa o 8 pkt, a r/r spadła o 90 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 64 pkt, m/m jest niższa o 1 pkt, a r/r jest spadła o 96 pkt” – napisano w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11-24 maja. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews