Pengab w kwietniu w górę; indeks koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie

Pengab w kwietniu w górę; indeks koniunktury bankowej powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie
Fot. stock.adobe.com/viperagp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 23,3 pkt m/m do 7,2 pkt w kwietniu 2022 r., wynika z "Monitora Bankowego". Oznacza to, że po gwałtownym spadku w marcu powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.

Indeks prognostyczny wzrósł o 16,6 pkt m/m do 11,6 pkt, a indeks ocen zwiększył wartość o 30 pkt m/m do 2,7 pkt.

Główny indeks koniunktury osiągnął w najnowszym pomiarze 7.2 pkt. Jest to o 23.3 pkt. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

– W kwietniu odnotowano zatrzymanie trendu spadkowego, który obserwowany był od dziewięciu miesięcy w odczytach półrocznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest wyższa o 15 pkt m/m, gospodarstw domowych wzrosła o 11 pkt m/m, a kraju o 9 pkt. m/m. W kwietniowym pomiarze odnotowano również poprawę na wszystkich rynkach zarówno kredytowych, jak i depozytowych, z wyjątkiem lokat terminowych przedsiębiorstw. Największy wzrost dostrzegalny jest w przypadku kredytów mieszkaniowych oraz lokat terminowych klientów indywidualnych – komentuje prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Indeks Pengab - kwiecień 2022 r.
Źródło: ZBP

– W kwietniu Index Pengab odnotował wartość 7.2 pkt, m/m jest wyższy o 23.3 pkt. Tym samym po gwałtownym spadku w marcu powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 16.6 pkt. do poziomu 11.6 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 30.0 pkt. uzyskując poziom 2.7 pkt. Jednak w stosunku do pomiaru sprzed wybuchu wojny bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej. Jednocześnie notowany jest wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W perspektywie sześciomiesięcznej po dziewięciu miesiącach spadku odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – dodaje Marcin Idzik z Minds & Roses.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 56 pkt i w kwietniu wynosi 9 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 9 pkt, a r/r spadło o 70 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 16 pkt, a r/r jest niższe o 57 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 53 pkt i wynosi 12 pkt.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 38 pkt i wynosi obecnie minus 5 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 47 pkt, a r/r spadek o 33 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 41 pkt, a r/r jest wyższe o 8 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 18 pkt i wynosi 15 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 9 pkt i wynosi minus 6 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 5 pkt, a r/r jest niższy o 7 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 21 pkt, a r/r jest niższy o 16 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 5 pkt i wynosi obecnie minus 5 pkt, podano także.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 6 pkt i wynosi 5 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 58 pkt, a r/r spadł o 5 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 40 pkt, a r/r jest wyższy o 26 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 21 pkt i wynosi obecnie 5 pkt” – napisano też w raporcie.

Poprawa odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach

W kwietniu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach zarówno kredytowych, jak i depozytowych, z wyjątkiem lokat terminowych przedsiębiorstw. Największe wzrosty nastąpiły w przypadku kredytów mieszkaniowych oraz lokat terminowych osób indywidualnych., wskazano dalej.

W kwietniu odnotowano zatrzymanie trendu spadkowego, który obserwowany był od dziewięciu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 53 pkt, m/m jest wyższa o 15 pkt, a r/r jest niższa o 45 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 63 pkt, m/m jest wyższa o 11 pkt, a r/r spadła o 47 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 63 pkt, m/m jest wyższa o 9 pkt, a r/r jest spadła o 47 pkt” – czytamy w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11-26 marca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews