Pengab w czerwcu wzrósł do 12,4 pkt.; hamowanie na rynku kredytów, obawy o stan gospodarki

Pengab w czerwcu wzrósł do 12,4 pkt.; hamowanie na rynku kredytów, obawy o stan gospodarki
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czerwcu Index Pengab odnotował wartość 12.4 pkt, m/m jest wyższy o 4.3 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 0.1 pkt. do poziomu 9.9 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 8.6 pkt. uzyskując poziom 14.9 pkt. Bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym wzroście zainteresowania klientów produktami depozytowymi.

„W najnowszym pomiarze Index Pengab zanotował wzrost o 4,3 p.p. Wskaźniki ocen kredytów zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw cały czas pozostają w mocno ujemnych wartościach, a prognozy kolejny miesiąc notują spadki. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czerwcu wyniosła minus 70 pkt., m/m jest niższa o 12 pkt., a r/r jest niższa o 109 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 87 pkt., m/m i choć odnotowano wzrost m/m o 16 pkt., to w porównaniu rocznym spadła o 115 pkt. Czerwcowy pomiar sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 79 pkt., m/m jest niższy o 14 pkt., a r/r jest spadł o 103 pkt.”, skomentował wyniki Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab za czerwiec 2022 r.
Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 6 pkt i w czerwcu wynosi minus 34 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 1 pkt, a r/r spadło o 72 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 5 pkt, a r/r jest niższe o 114 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 17 pkt i wynosi minus 45 pkt.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 12 pkt, a r/r spadek o 25 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 11 pkt., a r/r jest wyższe o 58 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 16 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 12 pkt i wynosi -12 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 4 pkt, a r/r jest niższy o 35 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 14 pkt, a r/r jest niższy o 22 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 14 pkt i wynosi obecnie minus 10 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 9 pkt i wynosi 11 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 6 pkt, a r/r spadł o 13 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 22 pkt, a r/r jest wyższy o 43 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 8 pkt i wynosi obecnie 12 pkt” – czytamy dalej.

Zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych

W czerwcu odnotowano m/m zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych. Na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz obrotowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw odnotowano korektę sześciomiesięcznych przewidywań. Wzrost prognoz popytu odnotowano dla aktywności depozytowej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, podano także.

W czerwcu odnotowano kontynuację trendu spadkowego, który obserwowany jest od jedenastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 70 pkt, m/m jest niższa o 12 pkt, a r/r jest niższa o 109 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 87 pkt, m/m jest wyższa o 16 pkt, a r/r spadła o 115 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 79 pkt, m/m jest niższa o 14 pkt, a r/r jest spadła o 103 pkt” – napisano w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 13-27 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews