Pengab odbudowuje spadki z czasów lockdown; sierpniowy wynik najwyższy od października 2019 r.

Pengab odbudowuje spadki z czasów lockdown; sierpniowy wynik najwyższy od października 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 10,9 pkt m/m do 24,4 pkt w sierpniu 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Sierpniowy pomiar indeksu Pengab zanotował wartość 24,4 pkt i jest to najwyższa wartość od października 2019 roku. To już kolejny miesiąc, w którym indeks koniunktury bankowej odbudowuje spadki z czasów lockdownu.

– W najnowszym pomiarze optymizm bankowców zauważalny jest głównie w prognozach depozytów przedsiębiorstw i kredytów dla gospodarstw domowych. Z większą ostrożnością natomiast bankowcy oceniają depozyty osób fizycznych i kredyty dla przedsiębiorstw. W sierpniu odnotowano dalsze pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Tu zanotowano spadki o odpowiednio 9, 5 i 4 pkt miesiąc do miesiąca. Czwarty miesiąc z rzędu inflacja była wyższa, niż zakładali bankowcy. Na koniec roku przewidują, że wyniesie 4,38% – skomentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab - sierpień 2021 r.
Źródło: ZBP

Indeks prognostyczny wzrósł m/m o 9,9 pkt do poziomu 24,6 pkt, a indeks ocen podniósł swoją wartość m/m o 11,9 do poziomu 24,2 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i w sierpniu wynosi 49 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 6 pkt, a r/r wzrosło o 40 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 6 pkt, a r/r jest wyższe o 34 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wynosi 62 pkt, podano również.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych

„Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 15 pkt i wynosi obecnie 16 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 29 pkt, a r/r o 23 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 29 pkt, a r/r jest wyższe o 2 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 12 pkt i wynosi 8 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 8 pkt i wynosi 6 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 5 pkt, a r/r jest wyższy o 24 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 13 pkt, a r/r jest wyższy o 50 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł m/m o 1 pkt i wynosi obecnie 28 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 14 pkt i wynosi 7 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 19 pkt, a r/r o 14 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 16 pkt, a r/r jest o 8 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 12 pkt i wynosi obecnie 6 pkt, zaznaczono.

Poprawa prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach

W sierpniu odnotowano m/m poprawę prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach z wyjątkiem lokat długoterminowych przedsiębiorstw.

W sierpniu odnotowano dalsze pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 20 pkt, m/m jest niższa o 4 pkt, a r/r jest wyższa o 56 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 13 pkt, m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r wzrosła o 47 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 5 pkt, m/m jest niższa o 9 pkt, a r/r wzrosła o 43 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 5-23 sierpnia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięły udział 92 placówki bankowe z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews