Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta RP został powołany do Rady Nadzorczej PZU

Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta RP został powołany do Rady  Nadzorczej PZU
Paweł Mucha. Źródło: PREZYDENT.PL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które odbyło się 16 czerwca br., uchwaliło podział zysku netto za rok 2020, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019, w sposób zgodny z wnioskiem zarządu spółki. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafią łącznie ponad 3 mld zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło również skład rady nadzorczej PZU SA powołując do niej pana Pawła Karola Muchę, czytamy w komunikacie PZU.

Paweł Karol Mucha to adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. Społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Paweł Mucha pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. ponownie powołany na stanowisko Doradcy Społecznego Prezydenta RP.

Od 1 stycznia 2021  r. pełni również funkcję Doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Czytaj także: Rekordowa dywidenda z PZU

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

W latach 2006-2010, 2011-2014, 2014-2018 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, był wieloletnim Przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku i Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych.

Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu Krajowego oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Czytaj także: PZU: Maciej Łopiński zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Autor artykułów prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

Czytaj także: PZU: 100 mln zł na rozbudowę projektu Potęgowo, największej elektrowni wiatrowej w Polsce

Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A., PREZYDENT.PL