Ożywienie w strefie euro porywa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.250x161W drugim kwartale strefie euro udało się wyrwać z najdłużej recesji w jej krótkiej historii, a dostępne dane sugerują konsolidację ożywienia w drugiej połowie roku, w miarę jak będzie malał wpływ programów oszczędnościowych, a handel międzynarodowy rozkwitnie.

Wśród gospodarek światowych, dla których spodziewamy się przyspieszenia, jest gospodarka chińska, znajdująca się na dobrej drodze do zakończenia 2013 r. z umiarkowanie lepszym wynikiem. Jest to szczególnie istotne dla Niemiec, dla których Chiny stały się jednym z największych partnerów handlowych. Postępy Chin powinny podtrzymać kondycję niemieckiego eksportu.

Ponadto niemiecka gospodarka wydaje się być w dobrym stanie, a zaufanie wśród konsumentów rośnie dzięki rekordowo niskiemu bezrobociu, wzrostowi płac realnych oraz solidnej kondycji bilansów gospodarstw domowych. W nadchodzących kwartałach konsumpcja prywatna powinna zatem nadal przyczyniać się do wzrostu w Niemczech, odnotowawszy wzrost o 0,7% w pierwszej połowie 2013 r.

Oprócz poprawy kondycji globalnego handlu, hamujące oddziaływanie programów oszczędnościowych, które koncentrowały się niestety przede wszystkim na podnoszeniu podatków, powinno nieco osłabnąć i zmniejszyć presję na siłę nabywczą gospodarstw domowych. Mimo to jednak zwrot będzie powolny ze względu na ogromną ilość wolnych mocy produkcyjnych w gospodarce – zarówno pod względem maszyn, jak i w nie mniejszym stopniu ze względu na ponad 19 milionów osób bezrobotnych.

Mads Koefoed,
Saxo Bank