Ożywienie w Europie się opóźnia. EBC zainterweniuje?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.wykres.01.250xDane o aktywności w sektorze przemysłowym i bezrobociu w strefie euro wskazują, że sytuacja gospodarcza jest ciągle bardzo zła. Oddalają się perspektywy ożywienia. Jednocześnie ustępuje presja inflacyjna. Stwarza to warunki do wsparcia aktywności przez złagodzenie polityki pieniężnej. Rośną szanse, że EBC zasugeruje w czwartek możliwość obniżenia stóp procentowych w II kw. br.

Wczorajsza sesja przyniosła rozczarowujące wyniki aktywności polskiego sektora przemysłowego. Indeks PMI, spadł w marcu, po raz pierwszy od sierpnia 2012 r., do najniższego poziomu od października. Jednocześnie pozostawał poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. 14. miesiąc z rzędu. Odczyt PMI wskazuje, że sektor wytwórczości w Polsce zwiększył tempo spadku aktywności. Spodziewano się kontynuacji powolnego trendu wzrostu indeksu. Tymczasem nastąpił nawrót negatywnych tendencji w przemyśle.

Pogorszenie sytuacji w porównaniu do lutego zaobserwowano w większości składowych indeksu PMI. Obniżyły się odczyty produkcji, nowych zamówień, zapasów oraz zatrudnienia. Spadek w ostatniej kategorii przewyższył wzrosty, które zaobserwowano miesiąc wcześniej. Indeksy cen obniżyły się do najniższego poziomu od blisko 4 lat wskazując na brak presji inflacyjnej w polskiej gospodarce. Słabsze dane o PMI to bardzo niepokojący sygnał. Mogą one sugerować, że odradzanie się aktywności jest bardzo słabe i nietrwałe. Poprawa koniunktury skutkująca spadkiem bezrobocia i wzrostem wynagrodzeń, tj. pozwalająca na realne odczuwanie jej przez gospodarstwa domowe, najwyraźniej będzie się opóźniać. Nie jest to z pewnością informacja korzystna dla złotego. Polska waluta straciła wczoraj na wartości wobec euro, dolara i franka.

Spory wpływ na pogorszenie ocen menadżerów logistyki w Polsce mogły mieć wydarzenia rozgrywające się obecnie w strefie euro. Ponowna eskalacja problemów regionu, tym razem wywołana kłopotami sektora bankowego na Cyprze, powoduje, że część odbiorców polskich towarów z zagranicy, wstrzymuje się ze składaniem nowych zamówień.

Po okresie stabilizacji nastrojów na rynkach oraz stopniowej poprawy wskaźników gospodarczych w strefie euro, ostatnie tygodnie przynoszą odwrócenie tych korzystnych tendencji. Indeksy PMI dla przemysłu większości krajów Eurolandu spadły wyraźnie w marcu osiągając najniższe wartości w tym roku. Po pierwszym od 12 miesięcy wzroście wskaźnika powyżej granicznego poziomu 50 pkt. w Niemczech, w ubiegłym miesiącu nastąpił ponowny regres. We Francji i Włoszech indeksy już od dłuższego czasu stabilizują się na bardzo niskich poziomach. Długotrwała recesja oraz oddalenie perspektyw ożywienia gospodarczego powoduje systematyczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W lutym stopa bezrobocia w strefie euro osiągnęła historycznie wysoki poziom 12,0 proc.

Coraz częściej spekuluje się, że w reakcji na zawirowania wokół Cypru, Europejski Bank Centralny rozważy obniżenie stóp procentowych w II kw.br. Cięcie stóp na najbliższym posiedzeniu w czwartek jest mało prawdopodobne. EBC może jednak zasugerować wykonanie podobnego ruchu w maju. Byłby to czynnik osłabiający euro z fundamentalnego punktu widzenia. Scenariusz cięcia stóp jest jednak całkiem realny. Presja inflacyjna nie występuje. Inflacja CPI w Niemczech spadła w marcu do najniższego poziomu od grudnia 2010 r. Dziś Eurostat opublikuje podobne dane dla całego regionu.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS