Ożywienie eksportu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.250xWiele wskazuje, że eksport zaczyna dostarczać polskiej gospodarce coraz bardziej pozytywne impulsy. Nieśmiałe sygnały z początku wiosny są coraz wyraźniej widoczne.

POLSKA. Polska gospodarka znajduje się w fazie stagnacji, ale pierwsze sygnały sugerujące możliwą zmianę trendów w kolejnych kwartałach zaczyna dostarczać eksport. Z informacji o bilansie płatniczym wynika, że w kwietniu roczna dynamika eksportu wyniosła 12,3 proc. Nie licząc października 2012 r., kiedy silny był efekt różnicy dni roboczych (+2), był to najwyższy wzrost od sierpnia 2011 r. Dane o produkcji przemysłowej za maj wskazują, że dobry „ciąg” eksportu był kontynuowany w maju. Wprawdzie produkcja spadła o 1,8 proc. rdr, ale wyniki branż eksportowych sugerują, że ogólna dynamika eksportu mogła sięgnąć ok. + 6-8 proc. Wysoka korelacja z niemieckim eksportem i dobre wyniki tego ostatniego sugerują, że korzystamy m.in. na wzroście niemieckiego eksportu do Chin i Ameryki Płn.

Trudno nie dostrzec zaskakująco silnego wzrostu sprzedaży na rynki wschodzące. Dane GUS – które nieznacznie różnią się od danych NBP, ale wskazują na podobne trendu – pokazują, że eksport na rynki wschodzące wzrósł w pierwszych czterech miesiącach roku o 27,2 proc. Wydaje się, że jest to silne wsparcie dla hipotezy, że firmy w Polsce usilnie poszukują nowych rynków zbytu. I najwyraźniej im się to udaje.

Podsumowanie: Jeżeli przyspieszenie eksportu będzie zjawiskiem trwałym, wówczas przełoży się to na inwestycje i popyt wewnętrzny.
130627.ekonomiczne.sygnaly.01.500x458

ŚWIAT. Czerwiec przyniósł potwierdzenie negatywnych trendów w gospodarce Chin, które wymuszają rewizję prognoz PKB dla tego kraju. Indeks PMI dla przemysłu spadł do 48,3 w maju, wobec 49,3 w kwietniu, sięgając najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Do tego dochodzą informacje o zaburzeniach na chińskim rynku finansowym – siedmiodniowa stopa procentowa repo na rynku pieniężnym wzrosła do najwyższego w historii poziomu 10 proc. Jest to prawdopodobnie efekt celowej polityki władz, zmierzających do ograniczenia ryzyka podejmowanego przez sektor finansowy, nawet kosztem wzrostu PKB. Bardzo wiele instytucji analizujących sytuację w Chinach obniżyło w ostatnich dniach i tygodniach prognozy wzrostu na ten rok do ok. 7-7,5 proc. z ponad 8 proc. jakich powszechnie oczekiwano przed dwoma miesiącami.

Podsumowanie: Dla utrzymania ożywienia w globalnej gospodarce ważne jest, by chińskie spowolnienie nie przerodziło się w twarde lądowanie.
130627.ekonomiczne.sygnaly.02.502x363

RYNEK FINANSOWY. Ostatnie dni przyniosły silną wyprzedaż aktywów rynków wschodzących, w tym złotego i polskich obligacji skarbowych. W skali tygodnia kurs EUR/PLN wzrósł o 12 groszy, do 4,35 zł, zaś kurs USD/PLN o 13 groszy, do 3,31 zł. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosły aż o 70 pkt bazowych. To efekt paniki wywołanej zapowiedzią wycofania programu skupu aktywów przez Fed do połowy 2014 r. Na rynkach panują obawy o efekty niższej płynności – inwestorzy uciekają do gotówki, by przeczekać okres niepewności. My powtarzamy interpretację, którą już raz przedstawiliśmy: wycofanie luźnej polityki pieniężnej przez banki centralne może wywoływać turbulencje, ale generalnie jest to przejaw uzdrowienia globalnej gospodarki.

Podsumowanie: Wysoka zmienność oznacza wyjątkowo wysokie ryzyko – możliwe są silniejsze ruchy kursów w każdą stronę.
130627.ekonomiczne.sygnaly.03.514x436

Prognozy

Nadchodzący tydzień uzupełni zestaw miesięcznych danych makroekonomicznych. W Polsce we wtorek poznamy dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu za maj (nasza prognoza, odpowiednio: 0 proc. rdr, 13,5 proc.). Na świecie brak jest kluczowych publikacji makro. Uwagę mogą przykuć dane z rynku nieruchomości oraz nastrojach konsumentów w USA (we wtorek indeks cen nieruchomości i dane o sprzedaży nowych domów, w piątek indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan), czy dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech (piątek).
130627.ekonomiczne.sygnaly.04.1148x982

Ekonomiczne Sygnały, nr 22 (105), 24.06.2013 r. – pobierz.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
Polski Bank Przedsiębiorczości