Outsourcing to nie tylko oszczędności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.03.400x267Outsourcing procesów biznesowych to już nie tylko sposób na redukcję kosztów operacyjnych firmy. To dziś w wielu przypadkach konieczność. Firmy nie mogą pozwolić sobie na zwolnienie tempa i niższą wydajność. Dlatego przedsiębiorcy sięgają po obsługę zewnętrzną. W ten sposób mogą uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i najnowszych rozwiązań, jakie oferują dostawcy usług dla biznesu. Dzięki firmom oferującym usługi, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na swoich zasadniczych celach, co prowadzi do uzyskania przewagi rynkowej.

Według analiz przeprowadzonych przez TMF Group, w outsourcingu nastąpił zwrot. Jedynie dla trzech z dziesięciu badanych firm czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o obsłudze zewnętrznej jest cięcie kosztów. Jedna trzecia analizowanych przedsiębiorstw chce w ten sposób poprawić swoją efektywność, a dla co czwartej firmy ważna jest fachowa wiedza i narzędzia, jakie oferują usługodawcy.

Przedstawiciele TMF Poland, wchodzącej w skład TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług dla biznesu, działającym w 80 krajach obserwują zmiany w nastawieniu firm do zewnętrznej obsługi procesów biznesowych. – Aspekt ekonomiczny wciąż odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu przez naszych klientów decyzji o zleceniu zewnętrznej obsługi administracyjnej firmy. Od kilku lat widać jednak coraz wyraźniej, że firmy poza ceną, zwracają także szczególną uwagę na jakość usług. Poszukują specjalistów w danej dziedzinie. I to poziom obsługi staje się powoli czynnikiem, który ma decydujący wpływ przy wyborze firmy do obsługi – zauważa Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.  

Analizy rynkowe mówią, że już połowa spośród firm działających na polskim rynku regularnie korzysta z usług outsourcingowych. Paradoksalnie, duży wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju przypada na okres ostatniego spowolnienia gospodarczego. Wielu przedsiębiorców zmuszonych było wtedy poszukiwać efektywnych rozwiązań biznesowych w celu zmniejszenia wydatków firmy. A ile można zaoszczędzić dzięki outsourcingowi?    

plucinski.mikolaj.tmf.01.400Firmy zaczynają rozważać obsługę zewnętrzną, jeśli pojawia się możliwość redukcji kosztów. Korzyści mogą być znaczne. Pokazuje to przykład firmy z branży detalicznej, działającej w 22 krajach na różnych kontynentach i zatrudniającej pracowników administracyjnych w każdej lokalizacji, która zleciła prowadzenie rachunkowości TMF Group. Przejęcie przez TMF obowiązków księgowych w tych krajach pozwoliło firmie zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem działu księgowości o jedną czwartą oraz zwiększyć efektywność pracy poprzez skupienie się na kluczowych czynnościach firmy. Później klient zdecydował się również na outsourcing usług płacowych i HR od Grupy TMF – informuje prezes zarządu TMF Poland.

Jedną z najbardziej popularnych dziedzin outsourcingowych w Polsce jest księgowość. Na kompleksową obsługę procesów biznesowych decydują się najczęściej firmy z branży ubezpieczeń, bankowości i finansów oraz telekomunikacji. Do listy odbiorców usług outsourcingowych w naszym kraju dołączają również ostatnio coraz częściej firmy z branży handlowej i dystrybucyjnej.

Outsourcing daje możliwość wykorzystania najmocniejszej strony firmy i skupienia się tylko na podstawowym obszarze jej działalności. Co więcej, przekazanie pewnych czynności firmy pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędów związanych ze znajomością zagadnień administracyjno-prawnych, czy z terminowością podczas zarządzania procesem biznesowym.

Stałe śledzenie zmieniających się przepisów i ich interpretacja jest kłopotliwa dla większości przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich firm. To właśnie zadanie TMF Poland. Ciągłe poszerzanie wiedzy na temat nowych przepisów i regulacji wpisane jest w działanie firm outsourcingowych. Doradcy TMF Poland dysponują wiedzą na temat wprowadzanych nowelizacji, a dzięki temu nasi klienci mają również automatycznie dostęp do najnowszych informacji – zauważa Mikołaj Pluciński, prezes TMF Poland.

Ponadto w TMF Poland regularnie wprowadzamy i stale udoskonalamy procedury dla poszczególnych zakresów usług, co pozwala nam utrzymać wysoki poziom obsługi klientów. Bazujemy na specjalnie opracowanych rejestrach oraz harmonogramach. Chcemy, żeby obsługa była dla naszych klientów możliwie najbardziej czytelna. Dlatego firmy w każdym momencie mają możliwość wglądu w prowadzoną dokumentację – podkreśla Mikołaj Pluciński.

TMF Poland zajmuje się również scentralizowaną obsługą firm międzynarodowych w zakresie usług księgowych i płacowych. – Dział Service Delivery Coordination, który uruchomiliśmy w Warszawie zapewnia koordynację usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów. Zapewniamy przy tym jednolite normy jakości usług, przyjęte na całym świecie oraz jeden punkt kontaktu – wyjaśnia Mikołaj Pluciński.

Źródło: TMF