Outplacement: wybór czy konieczność?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 

dyskusja.250xSpowolnienie gospodarcze zmusza część przedsiębiorców do redukcji etatów, które przybierają również postać masowych zwolnień. W takiej sytuacji wsparciem dla zwalnianych pracowników i jednocześnie coraz częściej stosowaną przez pracodawców praktyką jest outplacement. 

Przy niekorzystnej dla większości sektorów koniunkturze, outplacement czyli wsparcie zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowej pracy, nabiera wyjątkowego znaczenia. Dla pracodawców korzystanie z programów wspierających pracowników, których zwalnia firma, w określonych przypadkach jest obowiązkiem nałożonym ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Coraz częściej również wielu przedsiębiorców świadomie decyduje się na korzystanie z usługi outplacementu, z racji zalet, jakie ze sobą niesie, zarówno dla zwalnianych pracowników, jak i redukujących etaty pracodawców. Outplacement może obejmować grupy pracowników, lub tez być stosowany indywidualnie. W Polsce programy indywidualne najczęściej dotyczą stanowisk menedżerskich, a także wieloletnich pracowników firmy, którzy mogą mieć duży problem z poradzeniem sobie na rynku pracy. Dodatkowo w przypadku międzynarodowych korporacji propozycja outplacementu może być standardem oferowanym dla wszystkich pracowników z uwagi na równe traktowanie we wszystkich krajach.

Stosowanie outplacementu przez pracodawców, prócz realizowania chęci pomocy zwalnianym osobom, może wpływać również pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach obecnych i przyszłych pracowników. To narzędzie mające wpływ na motywację pracowników, którzy zostają w firmie. Z kolei odchodzącym pracownikom outplacement zapewnia wsparcie w szukaniu nowego zatrudnienia. Każdy uczestnik programu, po jego zakończeniu, powinien nie tylko potrafić właściwie przygotować swoje CV, ale również umiejętnie dopasowywać je do określonych ofert i potrzeb pracodawców. Osoba, która uczestniczy w programie outplacementu ma wiedzę, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak pozycjonować siebie na rynku pracy, promować swoje osiągnięcia i być bardziej świadomym dalszej ścieżki zawodowej. Udział w programie outplacementowym pomaga w swobodniejszym poruszaniu się po rynku pracy i skuteczniejszym szukaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Dobrze przeprowadzony outplacement jest nieocenionym wsparciem dla pracownika tracącego pracę. Aby odniósł oczekiwany rezultat, powinien być właściwie przygotowany i przeprowadzony przez wyspecjalizowany podmiot, który ma szeroką wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego rynku pracy, – komentuje Hanna Więcewicz odpowiedzialna za tę usługą w agencji zatrudnienia ManpowerGroup. – Usługa outplacementu, którą świadczymy naszym klientom, jest oparta na metodologii i materiałach Right Management, globalnego lidera w obszarze outplacementu, firmy będącej częścią ManpowerGroup – dodaje Więcewicz.

Firmy oferujące outplacement, do których najczęściej należą agencje zatrudnienia, posiadają określoną metodologię, materiały oraz informacje z rynku, które pozwalają im realizować tę usługę profesjonalnie.

Ich przewagę stanowi bogata wiedza, doświadczenie, umiejętnie przekazywane doradztwo i odpowiednie przygotowanie, np. poprzez materiały sporządzone w oparciu o najnowsze rozwiązania pomagające w poruszaniu się po rynku pracy. Zajęcia i sesje prowadzone są przez wyspecjalizowane osoby doskonale znające się na rynku pracy oraz na co dzień pomagające w tworzeniu przez zwalnianych skutecznych strategii poszukiwań pracy. Dodatkowym plusem jest posiadanie przez agencje analityków rynku, którzy wyszukują oferty pracy dla uczestników outplacementu oraz mogą zarekomendować ich, w przypadku spełnienia wymogów formalnych, współpracującym z agencjami pracodawcom.

Programy outplacementu są bardzo zróżnicowane pod względem zakresu usługi, stosowanej metodologii, potrzeb i możliwości odbiorców. Istotnym elementem jest w nich również osoba konsultanta prowadzącego, który przekazuje pracownikom niezbędną wiedzę i dba o to, by mogli ją wykorzystać możliwie jak najlepiej. Tak dużo zmiennych powoduje że jakość programów outplacementowych, jakie dostępne są na rynku może być bardzo różna. Dobrze przeprowadzony outplacement jest zatem wypadkową wielu czynników. Wpływ na jego sukces ma też właściwe przekazanie zwalnianemu korzyści, jakie otrzyma po jego zakończeniu i, co za tym idzie, nastawienie samego uczestnika.

Reakcja pracownika na możliwość skorzystania z outplacementu jest bardzo różna i w dużej mierze zależy od sposobu przekazania informacji przez pracodawcę, – mówi Hanna Więcewicz. – Znajdujący się w sytuacji utraty pracy pracownicy często czują żal do organizacji i nie chcą skorzystać z dodatkowego wsparcia, którym jest outplacement. Nie zdając sobie do końca sprawy, że właśnie to może przyczynić się do pomocy w znalezieniu pracy i zdobyciu kompetencji potrzebnych do poruszania się w nowych realiach. Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zakomunikowanie objęcie osób, które tracą pracę tym programem, aby każdy pracownik, który otrzyma od swojego pracodawcy takie wsparcie, zechciał z niego skorzystać i mógł w pełni je wykorzystać – dodaje Więcewicz.

By program outplacementowy był efektywny, powinien trwać nawet do 3 miesięcy. Jest to bowiem proces, który wymaga czasu jeśli chodzi o poradzenie sobie ze zmianą oraz zdobywanie kompetencji w poszukiwaniu pracy i poruszania się po rynku. Jeśli tylko czas ten jest dobrze wykorzystany przez samego pracownika, który otrzymawszy pomocne narzędzia będzie korzystał z nich w praktyce, stanie się etapem pomagającym mu nie tylko znaleźć kolejną pracę, ale również świadomie zarządzać swoją dalszą ścieżką zawodową.

Źródło: ManpowerGroup