Outplacement, czyli jak zyskać w sytuacji straty pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dyskusja.250xUzyskanie wiedzy na temat współczesnego rynku pracy, skutecznych sposobów poszukiwania zatrudnienia, prawidłowego przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji wynagrodzenia, to tylko część z zalet Outplacementu. Eksperci ManpowerGroup przedstawiają korzyści, jakie zyskuje zwalniany pracownik uczestnicząc w programie outplacementowym.

Jak wynika z obserwacji ekspertów agencji zatrudnienia ManpowerGroup, w sytuacji konieczności redukcji etatów, pracodawcy coraz częściej oferują odchodzącym pracownikom możliwość skorzystania z programu outplacementowego. Outplacement zapewnia narzędzia, wiedzę oraz wsparcie do aktywnego i efektywnego poszukiwania nowego zatrudnienia, a także skutecznego samodzielnego działania już po zakończeniu programu.

Pozytywnym trendem, jaki obserwujemy na rynku pracy, jest wzrost świadomości pracodawców co do zalet korzystania z programów outplacementowych, a co za tym idzie, większa chęć do sięgania po nie w przypadku konieczności redukcji etatów. Niestety w dalszym ciągu zdarza się jeszcze, że część pracowników nie decyduje się na skorzystanie z tej formy wsparcia, – mówi Hanna Więcewicz, odpowiedzialna za programy outplacementu w firmie doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak wiedzy na temat zalet outplacementu. Warto jednak wziąć udział w programie, gdyż przynosi to nieocenione korzyści w postaci istotnego wsparcia przy szukaniu nowej pracy. Zawsze warto skorzystać z takiej formy pomocy, zwłaszcza podczas panującej obecnie na rynku pracy niełatwej sytuacji dla kandydatów, – przekonuje Więcewicz.

Sięgający po Outplacement klienci firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup, zwykle pytają o indywidualne programy dla pracowników na stanowiskach menadżerskich. Outplacement przeprowadzany może być jednak zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej i dotyczyć każdego szczebla stanowiska.

W zależności od wybranego przez pracodawcę zakresu, Outplacement może przybrać bardzo różne formy. Mogą to być zarówno warsztaty z obszaru poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy, czy też konsultacje prawne i psychologiczne. Najbardziej efektywne programy outplacementu trwają minimum 3 miesiące, a w ich zakres wchodzą warsztaty, program poszukiwania ofert pracy oraz, co najmniej, kilkugodzinne konsultacje z doradcą.

Kluczowy element programu outplacementowego stanowi przygotowanie przez konsultanta CV kandydata, które w możliwie jak najlepszy sposób zaprezentuje go na rynku pracy i stanie się przepustką do rozmów kwalifikacyjnych. Podkreśli ono sukcesy i silne strony danej osoby, które przyciągną uwagę rekrutujących i zapewnią większą responsywność na wysyłaną przez nią ofertę.

Ustalenie wspólnie z prowadzącym konsultantem strategii poszukiwań pracy stanowi kolejną wartość programu outplacementowego. Ważne, by strategia taka była zgodna z trendami panującymi na rynku pracy i realnymi szansami uczestnika programu. Może być ona różna w zależności od stanowisk o jakie może ubiegać się uczestnik programu. Outplacementowi często towarzyszy wsparcie w postaci wyszukiwania ofert pracy dostępnych w regionie, bądź też przekazanie rekomendacji do agencji zatrudnienia oraz firm prowadzących rekrutacje. Najważniejszym elementem w tym zakresie jest nauczenie uczestników jak samodzielnie poszukiwać pracy po zakończeniu trwania programu.

Outplacement to również uzyskanie wiedzy na temat niestandardowych sposobów szukania pracy, do jakich należy np. networking. Wiele stanowisk obsadzanych jest obecnie bez publikowania ofert pracy, przez co są one „niewidzialne” dla kandydatów szukających zatrudnienia tylko za pośrednictwem ogłoszeń. Uświadomienie tego uczestnikom i przekazanie wiedzy pozwalającej im budować kontakty networkingowe oraz dbać o nie, jest niezwykle ważnym elementem programu outplacementowego.

Końcowym efektem programu może być strategiczny plan zarządzania własną karierą, ustalenie ścieżki rozwoju i docelowego stanowiska do jakiego uczestnik programu chce dojść. Jest to ustalenie planu działań na najbliższy czas, zbudowanie odpowiednich kontaktów biznesowych, rozwoju określonych kompetencji i PR-owej sprzedaży swoich sukcesów.

Program outplacementowy to także możliwość otwarcia się na siebie i odkrycie swoich talentów oraz osiągnięć w pracy. Przypomnienie sobie jak wiele rzeczy udało nam się w życiu powoduje stopniowe odbudowanie poczucia własnej wartości i sprawczości oraz zwiększa energię do aktywności i poszukiwania pracy, – mówi Hanna Więcewicz. – Dzięki tym działaniom uczestnik odnajduje wiarę i nadzieję na lepsze jutro i realne szanse znalezienia nowego zatrudnienia. To nieustanne wsparcie w trakcie poszukiwań. Sam kontakt, spotkania z konsultantem jest niezwykle ważne dla uczestnika bo nie jest sam w poszukiwaniu pracy. Zainteresowanie efektem rozmowy kwalifikacyjnej i towarzyszenie w poszukiwaniu pracy może mobilizować, aktywizować do rozwoju umiejętności i aktywnego szukania, – podsumowuje ekspert ManpowerGroup.

Szukanie pracy jest procesem. Wymaga czasu, solidnej nauki, pracy nad sobą, a także pozyskiwania nowych umiejętności i kompetencji. Program outplacementowy jest ważną pomocą w tym zakresie. Każdy z jego uczestników odnajduje w nim wartościową pomoc w niełatwej sytuacji, jaką jest utrata zatrudnienia. Zawsze warto z takiego wsparcia skorzystać.

Źródło: ManpowerGroup