Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

edukacja.ksiazka.100x67Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych uchwalona przez Sejm i Senat powinna wejść w życie 31 sierpnia, w 35 rocznicę podpisania porozumień z 1980 roku. Dla członków Stowarzyszenia Wolnego Słowa i innych środowisk opozycji antykomunistycznej to ważne wydarzenie.

Byliśmy inicjatorami prac nad tą ustawą i choć nie spełnia ona wszystkich naszych oczekiwań i nadziei, najważniejsze że jest, że będą mogli z niej skorzystać ludzie zasłużeni dla wolnej Polski, a żyjący w biedzie.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim posłom, senatorom i działaczom opozycji, którzy
doprowadzili do jej uchwalenia. Naszym Koleżankom i Kolegom obiecujemy wsparcie dla
ich starań o objęcie przewidzianą w niej pomocą, a politykom to, że nie ustaniemy w staraniach
o wprowadzenie do tej ustawy rozwiązań, w większym stopniu uwzględniających trudną sytuację
osób, które wywalczyły o wolna Polskę.

Jednocześnie informujemy że Stowarzyszenie Wolnego Słowa kontynuuje zbiórkę na Fundusz
Zasłużonych, przeznaczony na pomoc materialną dla osób represjonowanych z powodów
politycznych w PRL. Dotychczas pomoc taką otrzymało ponad 50 osób. Wpłaty prosimy
dokonywać na konto w banku PeKaO S.A. o numerze 02 1240 5989 1111 0010 2816 8327.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Źródło: Stowarzyszenie Wolnego Słowa