Oświadczenie Komputronik S.A. ws. raportu bieżącego spółki Clean & Carbon Energy S.A. z dnia 20.10.2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komputronik.01.400x283Obecnie były Zarząd spółki Clean & Carbon Energy SA, korzystając z nadal aktywnego uprawnienia do publikowania komunikatów w systemie ESPI, wprowadza w błąd rynek i akcjonariuszy, podając niezgodne z prawdą informacje.

W dniu 16 października 2014 roku, Zarządca Przymusowy udzielił pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego na rzecz Clean & Carbon Energy SA, reprezentowanej przez Bartosza Tatka – Prezesa Zarządu oraz Łukasza Narożnego – Prokurenta, do zawarcia ugody pomiędzy Komputronik SA, Contanisimo Limited, Activa SA a Clean & Carbon Energy SA. Pełnomocnictwo to zostało udzielone na zgodny wniosek Uprawnionego (Contanisimo Limited) i obowiązanego (Clean & Carbon Energy SA). Zarządca Przymusowy, powołany na wniosek Uprawnionego w dniu 25 kwietnia 2014 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dokonał czynności w ramach swoich kompetencji i obowiązków, zgodnie z obowiązującym prawem. Przed udzieleniem pełnomocnictwa Zarządca Przymusowy zasięgnął opinii niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie prawa spółek handlowych, dr Patryka Filipiaka. Opinia ta załączona jest do niniejszego oświadczenia.

Odnosząc się do oczywistej nieprawdy, jakim jest stwierdzenie, że do dnia ogłoszenia raportu Komputronik SA (tj. do dnia 20 października 2014 roku) do Sądu Rejonowego w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, nie wpłynął wniosek pełnomocnika prawnego Zarządu Clean & Carbon Energy SA o zmianę wpisów KRS o nr 0000079667, do niniejszego oświadczenia załączona jest pierwsza strona formularza wnioskowego wraz z prezentatą o przyjęciu wniosku w dniu 14.10.2014 roku. Dodatkowo załączono pismo przewodnie adwokata Marka Matyjaszczyka do Przewodniczącego XIII Wydziału Gospodarczego przytoczonego Sądu, także z prezentatą przyjęcia wniosku.

Zarząd Komputronik SA z całą stanowczością podkreśla, że działa w oparciu o aktualne przepisy prawa, z ogromną starannością, uprzednio zasięgając opinii prawnych. Nie może być mowy o zakwalifikowaniu działań przedstawicieli Grupy Komputronik jako bezprawnych. Z informacji Zarządu Komputronik SA wynika, że wobec osób powiązanych z małżeństwem Stanisława i Haliny Paszyńskich prowadzone są liczne postępowania prokuratorskie w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne delegatura Szczecin. Służby państwowe od dłuższego czasu nie są w stanie przesłuchać Pana Paszyńskiego, który informuje, że przebywa zagranicą i nie zamierza wrócić do kraju przed upływem 5 lat.

Źródło: Komputronik