Ostrożny optymizm nie motywował do oszczędzania (sonda aleBank.pl – grudzień 2014)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

alebank.pl.sonda.02.400x225Grudniowy sondaż, w odróżnieniu do pozostałych odnosił się nie tyle do pojedynczego miesiąca, ile stanowił próbę podsumowania mijającego roku i wynikających stąd skutków, bądź ich braku.

Wpłynęło to również na dobór pytań, pozostających w zamyśle autorów w korelacji pozwalającej na wyprowadzenie szerszych wniosków. Nic z tego. Ankietowani, jak zwykle, mieli własne zdanie, częstokroć odbiegające od naszych intuicji.

141231.sondaz.alebank.pl.2014.12.czy.rok.byl.dobry.z.uwagi.na.niski.poziom.inflacji.gif

Na pierwsze pytanie, zawierające tezę, przypomnijmy, że brzmiało: Czy kończący się rok był dla Pana/Pani dobry z uwagi na niski poziom inflacji i zahamowanie wzrostu cen?, blisko połowa respondentów-48 proc. odpowiedziała twierdząco, podczas kiedy prawie 1/3-27 proc. była przeciwnego zdania. Równie znaczący odsetek badanych wydaje się być poza realnym obiegiem w gospodarce, skoro co czwarty uczestnik sądy -25 proc. zadeklarował brak opinii w podniesionej kwestii. Zastanawia, że odsetek odpowiedzi na nie odpowiada w przybliżeniu liczebności elektoratu największego ugrupowania politycznej opozycji względem koalicji rządzącej, co może sugerować, że obiektywne mierniki ekonomiczne nie wpływają na subiektywne oceny tej populacji. Teza taka wymagałaby jednak pogłębionej analizy i weryfikacji.

Drugie z pytań, które brzmiało: Czy niskie stopy procentowe wpłynęły na Pana/Pani decyzje o lokowaniu nadwyżek finansowych?, miało w zamyśle autorów badania zweryfikować pierwsze odpowiedzi. Tymczasem prawie symetryczny rozkład odpowiedzi opozycyjnych-48 proc. deklaracji na tak wobec 44 proc. na nie dowodzi jedynie aktualności ludowego powiedzenia ” niech oszczędzają bogaci, bo biednym się nie opłaci”. Nie rokuje to dobrze na przyszłość, kiedy bowiem odkładać, jeśli nie w czasie dobrej koniunktury i niskiej inflacji, niektórzy twierdzą nawet, że jesteśmy już w fazie deflacji. Niski poziom świadomości w przedmiocie konieczności oszczędzania potwierdza również fakt, ze blisko co dziesiąty respondent – 8 proc. nie posiadał w omawianej kwestii opinii.

141231.sondaz.alebank.pl.2014.12.czy.niskie.stopy.proc.wplynely.na.decyzje.o.lokowaniu.nadwyzek.finansowych.gif

Nowy rok, to nowe szanse i nowe wyzwania, również okazja do podjęcia szeregu postanowień. Może warto by wśród nich znalazło się to o podjęciu próby systematycznego oszczędzania i rozważnego inwestowania ew. nadwyżek finansowych – nawet z pozoru skromnych. Od czegoś wszak zacząć trzeba. Niech nasz optymizm, którego przecież rodakom nie brakuje – deklaruje go wszak blisko połowa ankietowanych – przekłada się nie tylko na wzrost bieżącej konsumpcji, ale budowanie dobrej perspektywy na przyszłość.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.