Ostrożnie ze zmianami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140227.o.zmianach.01.400x207O zdolności dostosowywania się przez europejskie firmy do zmian mówi raport opracowany na zlecenie Ricoh Europe przez The Economist Intelligence Unit.

Według raportu prawie 50 proc. liderów biznesowych jest przekonana, że ich firmy bardzo szybko dostosowują się do zmian i porównują je do motorówek. Supertankowców jest o wiele mniej – 17 proc. Z kolei w kwestii budowania inteligentnej gospodarki, według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, kraje europejskie „są w tyle za USA, Japonią i Kanadą”.

Aby skutecznie i szybko dostosowywać się do zmian firmy muszą umiejętnie adaptować nowe technologie, wprowadzać innowacje produktowe i usługowe, sprawnie przeprojektowywać procesy biznesowe i skutecznie angażować personel w proces wprowadzania zmian.

Dla reprezentantów firm oczywiste jest funkcjonowanie w kulturze gwałtownych zmian (tak twierdziło 92 proc. ankietowanych), niestety ¾ z nich twierdzi, że nie adaptują się do nich zadawalająco szybko, przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych respondentów.

Wśród barier spowalniających proces dostosowywania się do zmian wymienione zostały aspekty kulturowe. Zaledwie 10 % respondentów potwierdza zgodność kadry menedżerskiej i pracowników mających kontakt z klientem w kwestii podejścia do zmian. Kolejnym czynnikiem spowalniającym jest różnica między młodymi pracownikami funkcjonującymi z IT na co dzień, a przełożonymi myślącymi tradycyjnie.

Szybko reagujące organizacje to nie tylko innowacyjni i entuzjastyczni adaptatorzy nowych technologii, ale również firmy będące w stanie zmienić kluczowe procesy biznesowe, aby zapewnić prawdziwą zmianę organizacyjną i zaangażować w to wszystkich pracowników. Tylko poprzez przegląd wszystkich trzech obszarów liderzy biznesowi będą mogli ocenić firmę jako całość i przyznać otwarcie, że szybkość jest częścią ich kultury organizacyjnej i że mają w sobie DNA, które jest wymagane, aby odnieść sukces w przyszłości.” – David Mills, COO, Ricoh Europe.

Więcej wniosków z raportu na stronie: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/pl

Na podstawie:
Wyścig z czasem – europejskie firmy w obliczu dynamicznych zmian, Ricoh

Raport jest oparty na badaniu 461 dyrektorów wyższego szczebla z firm europejskich,  z wielu branż/sektorów. Firmy, z których pochodzili są różnej wielkości. Prawie połowa respondentów (49%) to członkowie zarządów, a 23% wiceprezesi. Ponadto, EIU przeprowadziła pogłębione wywiady z liderami korporacyjnymi i szanowanymi ekspertami, jak również wnikliwą analizę źródeł wtórnych (tzw. desk research).