Opinie:Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego – wspólnie walczą o dobro regionu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.01.foto.026.a.267xBanki spółdzielcze są szczególnym podmiotem rynku. Niezależnie od tego czy nazwiemy je lokalnymi, czy terytorialnymi są zazwyczaj tworem endemicznym, który działa w segmencie usług profesjonalnych. Nie prowadzą rutynowych działań.

Dorota Zielińska

Świadczenie profesjonalnych usług finansowych na lokalnym rynku wiąże się z umiejętnym zarządzaniem informacjami i działaniami dopasowanymi do potrzeb klienta, a przede wszystkim zdolnością do budowania strategicznych sojuszy

Dorota Zielińska

Doradca burmistrza Góry Kalwarii w zakresie strategii promocyjnej kampanii wyborczej w 2014 r. Obecnie odpowiada za politykę informacyjną oraz kontakty z mediami w samorządzie gminy Góra Kalwaria. Koordynator działań z zakresu CSR oraz PR w mediach społecznościowych. Reprezentant gminy w pracach Rady Programowej forum „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2015”. Prowadzi badania naukowe w obszarze strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych w zakresie konwergencji wielokanałowych usług i produktów bankowych.

 

Wiedza dotycząca lokalnego rynku, szczególnie znajomość mechanizmów obiegu pieniądza, analizy finansowej i zarządzania ryzykiem – to charakterystyczne kompetencje sektora bankowości spółdzielczej. Orientacja w przestrzeni rynkowej pochodzi z doświadczenia zdobywanego niejednokrotnie przez dziesięciolecia. To wartość wynikająca z codziennych, bezpośrednich kontaktów z klientami i interesariuszami. Więzi tworzone przez dekady dają wymierne efekty w postaci informacji o wysokiej jakości, którymi posługują się banki spółdzielcze. Decyduje to o ich uprzywilejowanej pozycji w lokalnej rywalizacji z bankami komercyjnymi. Spółdzielnie bankowe posiadają jeszcze jedną, istotną przewagę konkurencyjną po stronie czynników produkcji – profesjonalną kadrę. Są to z reguły wszechstronnie wykształceni pracownicy, którzy trafnie oceniają ryzyko działalności bankowej, a przy tym rozumieją uwarunkowania polityczne w regionie. W większości są to eksperci o wyjątkowych kompetencjach i wiedzy. Ludzie znający kontekst i kondycję lokalnej gospodarki, którzy analizują dane oraz informacje i odpowiednio na nie reagują. Kapitał intelektualny i know-how to zasoby, które stanowią o wartości banków spółdzielczych na lokalnych rynkach. W konsekwencji mogą one, jako organizacje usług profesjonalnych, aktywnie i z powodzeniem konkurować lokalnie nawet z największymi komercyjnymi gigantami rynkowymi. Wielkie wyzwanie zarządzania spółdzielczą organizacją bankową to poszukiwanie równowagi pomiędzy stałą potrzebą poprawy wyników, walka o przewagę konkurencyjną na ograniczonym rynku poprzez komercjalizację działań oraz bycie bliżej lokalnej społeczności i interesariuszy.

Zarządzanie bankiem jak przedsiębiorstwem usług profesjonalnych

Banki spółdzielcze bezpośrednio odczuwają zmiany tempa wzrostu gospodarczego w regionie. Są z nim związanie i niejako od niego uzależnione. Zainteresowanie budowaniem przewagi konkurencyjnej regionu jest zatem w sposób naturalny, wpisane w ich politykę prowadzenia biznesu. Potrzeba angażowania się w sprawy lokalnej społeczności wynika z filozofii działania oraz przekonania, że klienci są dla banku najważniejszym czynnikiem wzrostu. Z drugiej strony – rachunek ekonomiczny jasno wskazuje na korzyści związane z zaangażowaniem w politykę rozwoju regionalnego. Silny ekonomicznie region to doskonały obszar funkcjonowania i umacniania pozycji banku jako lokalnej instytucji finansowej, będącej partnerem kapitałowym i to stanowiącym również ciało doradcze. Poszukiwanie naturalnych partnerów do dyskusji na temat rozwoju regionalnego w prostej linii prowadzi do samorządów. Włodarze polskich gmin deklarują, że leży im na sercu dobro mieszkańców. Dbałość o ten element rozumiana jest jako aktywna postawa w zakresie rozwoju dobrych warunków do zatrudnienia i zamieszkania, rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, budowanie kapitału społecznego i ekonomicznego.

Poprawa wskaźników ekonomicznych w tych obszarach przekłada się na wyższą jakość życia mieszkańców. Troska o budowanie przyjaznego środowiska oraz dobre podejście administracji do biznesu, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI