nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

  • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
  • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
  • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
  • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
  • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu.
  • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

NBS 2016/01

NBS 2016/01

Zarządzanie ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne

nbs.2016.01.foto.004.a.400xOd lat rozrasta się i biurokratyzuje system nadzoru nad bankami, niedostosowany do potrzeb i możliwości małych instytucji. Dostosowanie wymogów nadzorczych do wielkości i skali działania banku jest podstawowym kryterium skuteczności zarządzania ryzykiem. Te, które przekraczają możliwości są biurokratyczną fikcją. Upadek największego banku spółdzielczego brutalnie potwierdził tę prawidłowość. Dla bezpieczeństwa banków trzeba zacząć o tym publicznie dyskutować.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/01

Banki Spółdzielcze: Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR

Pismem z 19 grudnia 2015 r. zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego poinformował banki, że decyzją władz Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) udziały banków spółdzielczych nie mogą być uznane za instrument zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/01

Opinie: Banki spółdzielcze jako element samorządu (2) Kilka dywagacji o wypędzaniu demonów z banków

nbs.2016.01.foto.030.a.267xPrzez ostatnie pół roku przestrzeń debaty publicznej w Polsce jest zdominowana przez politykę. Wybory prezydenckie, wybory sejmowe. Jednym z dyżurnych tematów eksploatowanych przez polityków są banki. Oczywiście dla wielu z nich banki to magiczny worek nieposiadający dna, w którym są pieniądze. Polityczna wyobraźnia podpowiada, jak z tych pieniędzy można czerpać. Wyobraźnia ta również wydaje się nie posiadać dna.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/01

Fundusze Unijne: Gwarancje UE skutecznym wsparciem polskich kredytobiorców

nbs.2016.01.foto.036.b.400xDzięki unijnym gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat wygenerowano w Polsce ponad 9 mld zł preferencyjnego finansowania, z których skorzystało 24 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Programy ramowe Unii Europejskiej to dodatkowe wsparcie rozwoju, w pełni dostępne dla polskich przedsiębiorców. To oferta atrakcyjna także dla banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/01

Technologie: Wpływ rozwoju urządzeń mobilnych na bankowość w Polsce – kierunki rozwoju bankowości mobilnej

nbs.2016.01.foto.048.a.400xW 2015 r. pojawiło się bardzo dużo opracowań i artykułów nt. bankowości mobilnej – zarówno w ujęciu historycznym, z pokazaniem, że bankowość mobilna nie jest nowością w Polsce, a także w kontekście wpływu urządzeń mobilnych na szeroko rozumianą bankowość. Rok 2014 był bezwzględnie przełomowy pod względem wzrostu wszystkich obszarów związanych z urządzeniami mobilnymi i szeroko rozumianym kanałem mobilnym, ale rok 2015, już teraz wiemy, przyniósł jeszcze większy wzrost w tym zakresie. To trend światowy, a nie jedynie w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1