Opinie: Banki spółdzielcze a sektor publiczny – czekać czy rozwijać współpracę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.01.foto.022.a.400xW okresie 25 lat w bankach spółdzielczych mieliśmy do czynienia z różnymi podejściami do obsługi instytucji sektora publicznego. Dominował niestety pogląd, że jest to działalność nisko rentowna, bo korzyści są niewielkie z uwagi na niskie bądź niekiedy zerowe opłaty prowizyjne i niskie marże przy kredytach i obligacjach komunalnych.

Zbigniew R. Wierzbicki

Jednakże obecnie w czasach niskich marż i turbulentnego otoczenia rynkowego niezbędne jest przemyślenie, czy nie jest racjonalnym dokonanie strategicznej reorientacji w tym zakresie. Zasadny jest bowiem pogląd, że banki spółdzielcze powinny zmienić swoje podejście do obsługi podmiotów sektora publicznego. Nadszedł czas na wygrywanie przetargów na obsługę wszystkich rodzajów instytucji publicznych i ich jednostek terenowych. Jest wiele argumentów uzasadniających zmianę podejścia, tym bardziej że część banków spółdzielczych zintensyfikowała swoje działania zmierzające do zwiększania swoich obrotów.

 

Dr Zbigniew R. Wierzbicki

Menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i korporacyjnym. Obecnie dyr. ds. doradztwa finansowego w akredytowanej w zakresie project management firmie szkoleniowo-doradczej CRM SA, wiceprezes zarządu w CRM Finanse sp. z o.o., a także wiceprzewodniczący RN w giełdowej spółce BETACOM SA oraz członek Rady Naukowej w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

 

Zwiększać obroty, nie bojąc się niskich marż

Po pierwsze – w świecie niskich marż i turbulentnego otoczenia rynkowego zbyt ryzykowne jest poszukiwanie klientów i rodzajów transakcji dających wysokie marże. Ich ryzyko jest zbyt duże, a dla banków spółdzielczych z reguły nie do udźwignięcia. Przykłady SK Banku i Lesznowoli są znamienne.

Po drugie – zwiększenie obrotów jest racjonalną odpowiedzią na niskie marże, a zwiększanie udziału sektora publicznego w obrotach banków spółdzielczych nie wnosi dużego ryzyka. Wymaga jednak dużej staranności w obsłudze, ale korzyści z obsługi relatywnie dużych strumieni pieniężnych są nie do pogardzenia.

Po trzecie – zwiększanie zakresu obsługi agend instytucji rządowych i samorządowych jest integralnym elementem strategii umacniania obecności banków spółdzielczych na lokalnych rynkach finansowych i w lokalnych gospodarkach.

Po czwarte – zwiększanie zakresu obsługi sektora publicznego indukuje nie tylko korzyści bezpośrednie ekonomiczne, ale także indukuje korzyści związane z możliwością wprowadzania lepszych ofert dla klientów indywidualnych, klientów w sektorze JST, klientów sektora MŚP i NGO.

Po piąte – pozytywnie wpływa na wizerunek banków spółdzielczych w lokalnych społecznościach, a więc służy dobrze utrwalaniu korzystnych długotrwałych relacji banków spółdzielczych z podstawowymi grupami klientów na rynkach lokalnych.

Po szóste – zwiększenie udziału agend sektora rządowego i samorządowego w obrotach banków spółdzielczych wpływa na zwiększanie udziału na rynkach lokalnych.

Po siódme – stabilizuje sytuację banków spółdzielczych i zmniejsza ich wrażliwość na negatywne konsekwencje turbulencji na rynkach lokalnych i w skali całej gospodarki, a więc jest istotnym elementem strategii dywersyfikującej działalność banków spółdzielczych.

Wnioski z zaprezentowanych powyżej wybranych argumentów są następujące: negatywny wpływ niskich marż można ograniczyć, a nawet więcej zarobić poprzez zwiększenie obrotów. Gdzie są takie szanse dla lokalnych banków o kapitale krajowym?

Podstawowe obszary wyzwań i szans dla banków spółdzielczych

Banki spółdzielcze mają szansę obsłużyć sprawnie swoich klientów w zakresie ich operacji w relacjach z agendami instytucji rządowych i innych centralnych. Nie chodzi tu tylko o transfery środków z funduszy unijnych i z innych źródeł, np. z funduszy zarządzanych przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI