Pomoc dla uchodźców z Ukrainy: rząd przyjął projekt specustawy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy: rząd przyjął projekt specustawy
Fot. stock.adobe com/Oleksandr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę. (…) Dzięki niej obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce przez 18 miesięcy na zasadach legalnych – będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy.

– powiedział premier.

Najważniejsze założenia projektu

Projekt zakłada, że:

– obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

– wprowadzono także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

– ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

– w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

– uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

40 zł dziennie za przyjęcie pod dach osób z Ukrainy

Rząd zakłada również przekazanie wsparcia finansowego obywatelom, którzy przyjęli rodziny ukraińskie pod swój dach.

„To 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy za pośrednictwem samorządów. To wsparcie będzie trwało przez okres 2 miesięcy” – powiedział premier.

Wsparcie dla samorządów

Samorządy otrzymają wsparcie na świadczenie usług publicznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez środki z rezerwy celowej, która będzie dystrybuowana przez wojewodów.

„Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie budżetowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań np. dostępu dzieci i młodzieży do systemu edukacji, czy w kontekście służby zdrowia” – powiedział premier.

„Zapewnimy także odpowiednie regulacje, które będą miały na celu włączenie obywateli Ukrainy, dzieci do szkół, osób, które potrzebują leczenia (…) na zasadach ogólnych do naszego systemu w odpowiednim dziale gospodarki narodowej” – dodał.

Czytaj także: PESEL i specjalny rejestr dla uchodźców z Ukrainy >>>

Premier podkreślił, że pomoc świadczona Ukraińcom nie będzie wiązała się z uprzywilejowaniem względem obywateli Polski.

„Obywatele nie będą mieli w żadnym z tych obszarów możliwości większych niż obywatele polscy” – powiedział premier.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że uchodźcy z Ukrainy, po zarejestrowaniu się, będą mogli otrzymać jednorazowe wsparcie w wys. 300 zł.

Według premiera w Polsce na razie nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber informował wcześniej, że wstępnie fundusz specjalny przewidziany w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada koszt pomocy w wysokości około 8 mld zł. 

Roczny koszt specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy wyniesie 1,8-3,5 mld zł

Rząd zakłada, że roczny koszt funkcjonowania specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji wyniesie 1,8-3,5 mld zł – wynika z oceny skutków regulacji (OSR) projektu.

Roczny koszt rozwiązań wydatkowych opisanych powyżej może wynieść od 1,819 mld do 3,471 mld zł.

– napisano.

Szacunkowa wartość liczby uchodźców przyjęta przez rząd jako podstawa do obliczeń to od 486 tys. do 972 tys., z czego dzieci to od 95 tys. do 190 tys.

Roczne skutki dla świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna:

– założono średni koszt miesięczny w wysokości 1000 zł; przy świadczeniach rodzinnych założono, że wszyscy spełniają kryteria dochodowe.

– wariant 100 proc. prognozy – dla 190 tys. dzieci jest to 1000 x 12 x 190 tys. = 2.280 mln zł;

– wariant 50 proc. prognozy – dla 95 tys. jest to 1000 x 12 x 95 tys. = 1.140 mln zł.

Roczne skutki dla pomocy społecznej:

– wariant 100 proc. prognozy – roczna kwota świadczeń to 726 mln zł (rocznie 2092 zł na gospodarstwo) dla 972 tys. uchodźców (347 tys. gospodarstw);

– wariant 50 proc. prognozy – 364 mln zł (rocznie 2092 zł na gospodarstwo) dla 486 tys. uchodźców (174 tys. gospodarstw).

Jednorazowe świadczenie:

– wariant 100 proc. prognozy – 291,6 mln zł;

– wariant 50 proc. prognozy – 145,8 mln zł.

Pomoc dla obywatela Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy: 9,2 mln zł.

Pomoc psychologiczna: 24,8 mln zł.

Szacowany koszt realizacji zadań na rzecz cudzoziemców z niepełnosprawnością z Ukrainy finansowanych przez PFRON wynosi 130 mln zł. Koszty te będą realizowane w ramach planu finansowego PFRON.

Miesięczny koszt związany z kształceniem i wychowaniem oszacowano w trzech wariantach:

– 100 tys. dzieci – 168,3 mln zł;

– 150 tys. dzieci -252,4 mln zł;

– 200 tys. dzieci – 336,6 mln zł.

Koszty oszacowano przy założeniu, że 90 proc. uczniów będzie korzystać z dodatkowej nauki języka polskiego.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews