Odgłosy: Licz na siebie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.02.foto.96.a.150xPonad 250 tysięcy osób przeszło pozytywnie przez procedurę przyznawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych "wcześniejszych" emerytur. To fakt mający rozległe następstwa ekonomiczne. W ten sposób zostało wystawionych ćwierć miliona polis ubezpieczenia na życie współmałżonka. Za te "polisy" zapłaci ZUS, jeśli w okresie realizowania uprawnienia nastąpiłby zgon osoby uprawnionej do świadczenia emerytalnego.

Jan K. Solarz
Akademia Finansów

Niepewność wokół zasad przyznawania „wcześniejszych” emerytur zaowocowała konkretnymi działaniami o rozległych skutkach finansowych. Nagłaśnia się konflikt między młodymi i pracującymi oraz seniorami i rentierami. Zamiast „białych ksiąg” pokazujących wkład wyżu powiewnego w rozwój kraju słychać zapewnienia, że nas nie stać na to, by przestrzegać prawa RP. Nie pamięta się, że od wynagrodzeń wczesnych emerytów naliczano składki na Fundusz Emerytalny i Rentowy w wysokościach przekraczających 250 procent stosownych składek. Te środki zostały znacjonalizowane w imię dobra społecznego. Dziś mówi się o konieczności „niesprawiedliwych” transferów międzypokoleniowych.

Przykład ten pokazuje, że finanse codzienności są traktowane po macoszemu. Nikt nie zbiera stosownych statystyk i nie interesuje się następstwami zmiany przyzwyczajeń. Zmiana struktury spożycia napoi alkoholowych spowodowała zmiany w strukturze dochodów budżetowych z akcyzy. Motoryzacyjna rewolucja pozwoliła z akcyzy za paliwo uczynić podstawowe źródło zasilania budżetu państwa.

W dyskusji nad terminem wprowadzenia euro w Polsce wiele uwagi poświęca się efektowi cappuccino, wzrostu cen towarów i usług codziennie nabywanych. Przez pryzmat finansów codzienności dokonuje się oceny celowości wprowadzenia wspólnej waluty.

Zmiany we wzorcach finansowania codzienności przesą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI