Odgłosy: Z prasy krajowej-kwiecień 2004

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nadwerężone zaufanie

(...) Tylko 3 proc. osób ma zaufanie do całego sektora bankowego - wynika z badań przeprowadzonych dla "Rz", TVN CNBC i TVN24.pl przez instytut Homo Homini. 97 proc. badanych jest odmiennego zdania. - Na pewno na tę ocenę wpływają doniesienia medialne na temat kryzysu finansowego, ale także fakt, że rosną koszty kredytu. Banki podwyższają marże, klienci odczuwają negatywne skutki wzrostu kursu franka, który przekłada się na wzrost rat kredytowych - mówi Ryszard Petru, ekonomista z SGH. Podkreśla, że część klientów nie była świadoma istniejącego na rynku ryzyka i teraz winą za pogorszenie ich sytuacji materialnej obarczają oni banki.

Według Krzysztofa Pietraszkiewicz, prezesa Związku Banków Polskich, słabe oceny sektora wynikają z tego, że ze świata płyną informacje o problemach kolejnych instytucji. Według niego w niesprawiedliwy sposób przekłada się to na złe zdanie o sektorze bankowym w Polsce. – Utrwala się nieprawdziwa opinia o tym, że banki są winne obecnego kryzysu – podkreśla Pietraszkiewicz. Dodaje, że polski sektor jest stabilny, depozyty były i są bezpieczne, banki mają odpowiedni poziom kapitałów, a do tego spada liczba skarg na te instytucje przy rosnącej skali operacji bankowych.
Jednocześnie tyko 16,5 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że „żaden bank nie budzi zaufania”. 83,5 proc. badanych nie podziela tej opinii, co oznacza, że mają oni co najmniej jeden bank, który ich zdaniem jest godny np. powierzenia swoich oszczędności. (…)

Polacy pytani o to, który bank ich zdaniem jest na tyle wiarygodny, by powierzyć mu swoje pieniądze w formie depozytu, najczęściej wskazywali PKO BP (blisko 50 proc. respondentów), największy bank na rynku, kontrolowany przez Skarb Państwa. Drugie miejsce zajął Pekao, a trzecie BZ WBK. Te same banki badani wskazywali najczęściej, gdy byli pytani o to, w której instytucji nie obawialiby się zaciągnąć długoletniego kredytu hipotecznego. Natomiast przy wyborze instytucji, która brana byłaby pod uwagę przy zaciąganiu kredytu gotówkowego, na trzecim miejscu obok BZ WBK znalazł się ING Bank Śląski. (…)

„Rzeczpospolita” 25 marca 2009 r.

Opcje zgodne z prawem

Z listu otwartego prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza…

(…) Konieczna jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy zabezpieczali się poprawnie przed ryzykiem kursowym, a dewaluacja złotego uniemożliwia im wywiązanie się z umów. Kłopoty z opcjami są wyolbrzymiane przez grupkę tych, którzy przez lata poprawiali wyniki finansowe, wykorzystując je. Kiedy podjęli nadmierne ryzyko, a drastycznie osłabił się złoty, ponoszą duże straty. (…)

Realnej pomocy potrzebują m.in. przedsiębiorcy, którzy w wyniku recesji w krajach, do których wysyłali swoje towary, utracili rynek zbytu na swoje produkty, a nadal muszą płacić za ubezpieczanie się od ryzyka zmiany kursu walut.

Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta, Premiera, Prezesa NBP, Przewodniczącego KNF, liderów partii politycznych o udzielenie rzeczywistego wsparcia polskim przedsiębiorcom, wsparcia pozwalającego na wywiązanie się z umów, które wobec światowej katastrofy gospodarczej stały się trudne do dotrzymania. Pomoc Państwa pozwoli na uratowanie miejsc pracy i zapobiegnie narastaniu fali bezrobocia. Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych rozwiązań poprzez zaangażowanie państwa.

Proponuję udzielenie przedsiębiorcom, którzy zabezpieczali się przed ryzykiem walutowym w sposób poprawny, gwarancji rządowych na spłatę zobowiązań, co pozwoli na rozwiązanie problemu opcji i umożliwi dalsze finansowanie ich działalności. W przeciwnym razie cała gospodarka w wyniku zamachu na, i tak kruchą w Polsce, prawną pewność obrotu gospodarczego poniesie ogromne straty. (…)

Jeśli niektórzy politycy będą lansować teorię światowego spisku i realizować strategię destrukcji, to z Polski znikną na wiele lat instrumenty zabezpieczające tysiące przedsiębiorców przed ryzykiem kursowym. Opcje znane są od dziesięcioleci i z powodzeniem stosowane w naszej gospodarce, służąc rozwojowi naszych przedsiębiorstw. Apeluję do polityków – przestań...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI