Odgłosy: Utrata reputacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

solarz.jan.01.100xRyzyko utraty reputacji jest zazwyczaj wiązane z przenoszeniem negatywnych emocji z osób trzecich będących partnerami banków na same instytucje zaufania publicznego. Wskazuje się na negatywne następstwa braku satysfakcji z zakupionych produktów inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych, na zaufanie do banków.

Jan K. Solarz

Obecnie bankom grozi utrata reputacji ze względu na nadużywanie zapisów umów kredytowych pozwalających na ich jednostronną zmianę lub wycofanie kredytu w przypadku utraty przez kredytobiorcę wiarygodności. Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta są przeciwne próbom przerzucania kosztów zaburzeń finansowych na klientów tych instytucji, w formie aneksów do umów wprowadzanych pod groźbą zwrotu całej niespłaconej kwoty kredytu.

W tym przypadku ryzyko utraty reputacji powstaje wewnątrz samego systemu bankowego. Zarządzanie kryzysowe w bankach wymaga wyposażenia instytucji kredytowych w możliwość wyciągnięcia wniosków z monitorowania działalności kredytobiorcy. Bank może wycofać kredyt, kiedy środki finansowe są wykorzystywane niezgodnie z deklarowanym ich przeznaczeniem. Nie ma jednak prawa wymagać uzupełnienia zabezpieczenia kredytu, gdy jego wycena rynkowa ulega obniżeniu. Jest to ryzyko kredytowe banku i on ma technologie pozwalające na zarządzanie tego typu ryzykiem.

Banki działające w Polsce muszą się liczyć z posądzeniem, że ich działania są wymierzone przeciwko obywatelom Polski. Tego typu zachowanie, dopuszczalne prawnie, może być niedopuszczalne z punkty widzenia społecznej wrażliwości i możliwości utraty reputacji przez banki zagraniczne działające w naszym kraju. Obecność kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w Polsce prowadzi do wygrywania lęków wywołanych kryzysem globalnym przez instytucje finansowe eksponujące swó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI