Od stycznia ruszają płatności w standardzie SEPA między Polską i Bułgarią

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.01.400x143Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. we współpracy z bułgarskim operatorem płatności BORICA - BANKSERVICE AD uruchamia wymianę płatności SEPA Credit Transfer (SCT). Od 20 stycznia 2014 roku, firmy i klienci indywidualni w obu krajach będą mogli wysyłać i otrzymywać płatności w euro za pośrednictwem bułgarskich i polskich systemów rozliczeniowych BISERA 7-EUR i Euro ELIXIR.

Umowa zawarta między KIR S.A. i BORICA – BANKSERVICE AD jest ważnym etapem na drodze do optymalizacji przepływów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki nawiązanej współpracy, banki będące uczestnikami systemu będą mogły sprawniej wymieniać płatności w standardzie SEPA.

Podstawą zawartego porozumienia są standardy interoperacyjności opracowane przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (EACHA), które umożliwiają prostą i skuteczną wymianę komunikatów SEPA między izbami rozliczeniowymi, bankami i ich klientami. Ponieważ obie izby rozliczeniowe stosują więcej niż jeden cykl rozrachunkowy dziennie, klienci BORICA – BANKSERVICE AD i KIR S.A. będą mogli realizować płatności nawet w ramach tego samego dnia rozliczeniowego, co przełoży się na szybszą obsługę klientów i znacznie obniży koszty.

Uruchomienie wspólnej usługi z KIR S.A. stanowi ważny etap naszych działań na rzecz poszerzenia zasięgu systemu BISERA 7-EUR w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w euro – powiedział  Aleksandar Stanev, Procurator and Chief Director Business Development – Payment, Information and Software Services, BORICA – BANKSERVICE AD.

Mimo że Polska nie jest uczestnikiem strefy euro, z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie przelewami we wspólnej unijnej walucie. W 2013 roku system EuroELIXIR przetworzył 12,6 miliona takich transakcji, a udział w rynku mierzony jako transakcje „Polish Community” w systemie STEP2 wyniósł ok. 79%. Współpraca z BORICA – BANKSERVICE AD w zakresie wymiany komunikatów płatniczych spełniających wymogi SEPA, wpisuje się w plany rozwoju i zwiększania efektywności systemu rozliczeniowego EuroELIXIR – podsumował Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu KIR S.A.

Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) to inicjatywa Unii Europejskiej, która ma na celu zintegrowanie rynku płatności. Wykonywanie poleceń przelewu i zapłaty w standardzie SEPA (SEPA Credit Transfer SCT i SEPA Direct Debit SDD) będzie standardem w całej strefie euro już od 1 lutego 2014 r. W przypadku krajów spoza obszaru wspólnej waluty, SEPA będzie obowiązkowym standardem dla płatności w euro od 31 października 2016 roku.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.