Obroty handlu zagranicznego w I kwartale 2017 r.

Obroty handlu zagranicznego w I kwartale 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z przewidywaniami z początku roku, po trzech miesiącach 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost obrotów. Ogółem, w I kwartale 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 212 159,4 mln zł, a import 210 572,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1 587,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 833,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 12,0%.

Ogólna wartość eksportu wyrażona w dolarach USA to 51 335,1 mln USD, zaś importu –  50 958,6 mln USD (wzrost odpowiednio o 4,8% i o 7,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 376,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 724,9 mln USD).

Eksport ogółem, wyrażony w euro, wyniósł 48 654,1 mln EUR, a import – 48 287,6 mln EUR (wzrost w eksporcie o 9,2%, a w imporcie o 12,3%). Dodatnie saldo wyniosło 366,5 mln EUR wobec 1 561,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

W eksporcie pierwszą dziesiątkę stanowiły (w mln zł): Niemcy – 58 396,7, W. Brytania – 13 754,0, Czechy – 13 577,1, Francja – 12 032,1, Włochy – 10 464,7, Holandia – 9 393,6, Szwecja – 5 896,2, Rosja – 5 819,1, Hiszpania – 5 810,6, Stany Zjednoczone – 5 710,6.

W imporcie pierwsza dziesiątka to: Niemcy – 47 695,0, Chiny – 26 023,3, Rosja – 14 321,0, Włochy – 10 549,7, Francja – 8 355,9, Holandia – 7 982,4, Czechy – 7 900,0, Stany Zjednoczone – 5 752,0, Belgia – 5 665,7, Wlk. Brytania – 4 940,9.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,5%), a importu ogółem – 66,2% (wobec 65,5% w styczniu – marcu 2016 r.).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 36 717,6 mln zł (minus 8 883,4 mln USD, minus 8 417,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5 651,2 mln zł (minus 1 356,5 mln USD, minus 1 286,8 mln EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi: 43 956,1 mln zł (10 616,4 mln USD, 10 070,7 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 44 196,8 mln zł (10 673,3 mln USD, 10 124,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,5%), a w imporcie – 66,4% (w tym UE 59,2%), wobec odpowiednio 87,8% (w tym UE 81,3%) i 67,9% (w tym UE 60,8%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń – marzec ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 27,5%, a w imporcie o 0,1 p. proc i stanowił 22,8%. Dodatnie saldo wyniosło 10 701,7 mln zł (2 581,6 mln USD, 2 450,8 mln EUR) wobec 11 967,8 mln zł (3 018,5 mln USD, 2 745,3 mln EUR) w analogicznym okresie ub. r.

Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 2,7%, w imporcie był wyższy o 1,3 p. proc. i stanowił 6,8%. Ujemne saldo wyniosło 8 501,9 mln zł (minus 2 049,2 mln USD, minus 1 941,8 mln EUR) wobec minus 5 560,4 mln zł (minus 1 408,6 mln USD, minus 1 289,9 mln EUR) przed rokiem.

W I kwartale 2017 r. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste pierwsze w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio siedemnaste i dwudzieste drugie). Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem – marcem 2016 r. o 0,6 p. proc. i wyniósł 2,1 %, natomiast w imporcie był wyższy o 0,2 p. proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 2 220,9 mln zł (540,0 mln USD, 510,5 mln EUR) wobec 1 207,3 mln zł (302,2 mln USD, 274,0 mln EUR) w analogicznym okresie 2016 r.

Czytaj więcej:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-marzec-2017-roku,1,56.html

Bogdan Koblański