Loża komentatorów: Obowiązkowe rachunki bankowe dla pracowników i świadczeniobiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

winek.dariusz.01.100x Dariusz Winek Główny ekonomista Banku BGŻ SA

Wprowadziły je m.in. Belgia, Francja, Wielka Brytania czy Malta. Po wstąpieniu Polski do UE, rachunki bankowe muszą mieć rolnicy, którzy otrzymują jednolite płatności obszarowe. Rozwiązanie to miało zwiększyć wskaźnik ubankowienia, jednak nie przyniosło oczekiwanych efektów, ponieważ nie zmieniło przywiązania tej grupy społecznej do obrotu gotówkowego. Aby tego typu działania administracyjne były skuteczne, muszą iść w parze ze zmianami w systemie podatkowym. Zresztą rozwiązania takie wprowadza się też dla likwidacji czy ograniczenia skali szarej strefy - przykładem są proponowane zmiany w ustawie o swobodzie gospodarczej zmniejszające z 15 do 3 tys. próg wartości transakcji, przy których płatność musi przejść przez bank. Jednak najważniejszą korzyścią mają być oszczędności dla pracodawców, wynikające ze zmiany sposobu dostarczenia i wypłaty gotówki pracownikom.

Dotąd, zgodnie z artykułem 29 § 3 Kodeksu pracy, pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie „na ręce pracownika”, a skoro jedynie około 60 proc. gospodarstw domowych posiada rachunek bankowy, to nadal duża grupa pracowników odbiera pieniądze w gotówce. Dyskutowane obecnie propozycje idą dalej i odnoszą się również do wypłat świadczeń społecznych z ZUS-u. Koszt przelewu bankowego jest przeciętnie niższy niż od przekazu pocztowego, dlatego też oszczędności z tego tytułu mogłyby sięgnąć ok. ćwierć miliarda zł rocznie, przy założeniu, że wszyscy emeryci otrzymywaliby należne świadczenie na konto (obecnie z przelewów korzysta ok. 40 proc.).

 

Marek Rogalski Analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA

Poruszamy się w swoistym błędnym kole. Obrót elektroniczny jest chyba najtańszym sposobem transferu gotówki, jaki dotychczas wymyślono. Także korzyści z tego tytułu – tak w przypadku pracodawców, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy jakiejkolwiek innej instytucji wypłacającej świadczenia – dla wszystkich powinny być oczywiste. Można jednak przypuszczać, że pewne zaniechania ze strony ustawodawcy sprawiły, iż teraz, paradoksalnie, coraz trudniej będzie wprowadzić taki obowiązek. Wynika to między innymi ze spadku – za sprawą ostatniego kryzysu – zaufania do instytucji finansowych, a także braku szerokiej akcji edukacyjnej wyjaśniającej korzyści wynikające z posiadania konta bankowego. W efekcie w pewnych grupach społecznych (głównie wśród osób niemających dużych wpływów) zaczyna pokutować pogląd, iż taka usługa wiąże się jedynie z opłatami, które nie pokrywają zysków z tytułu odsetek. W przypadku emerytów dochodzą dodatkowo kwestie bezpieczeństwa przy wypłacie środków w bankomacie lub w banku. Stąd przeciwnicy twierdzą, i poniekąd słusznie, że konto w banku nie powinno być warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia. Co zatem? Rozwiązaniem mogłoby się stać darmowe konto i karta z ubezpieczeniem. Powstaje jednak pytanie – czy instytucjom finansowym będzie się to opłacać? Nie są to przecież klienci, do których będą mogły w miarę łatwo dotrzeć z innymi, wysoko marżowymi produktami. Plasują się też w podwyższonej grupie ryzyka, jeżeli chodzi np. o kredyty. I tak koło się zamyka…

 

Krzysztof Kluza Adiunkt SGH oraz dyrektor Banku BGK

Z postulatem wprowadzenia obowiązkowych rachunków dla pracowników i świadczeniobiorców wystąpił Związek Banków Polskich w maju tego roku. Śmiało można oszacować, że regulacja ta mogłaby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI