Obniżenie PIT dla wszystkich podatników?

Obniżenie PIT dla wszystkich podatników?
Fot. stock.adobe.com/ellaa44
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zerowego PIT dla osób do 26 roku życia. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że to rozwiązanie realizuje postulat obniżenia klina podatkowego, który postulują przedsiębiorcy. Najlepsze i bardziej sprawiedliwe byłoby jednak obniżenie PIT dla wszystkich podatników.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zerowego #PIT dla osób do 26 roku życia #podatki @MF_GOV_PL @LewiatanTweets

Zwolnienie dedykowane wyłącznie osobom w określonym wieku i uzyskującym przychody z konkretnego źródła narusza zasadę równości wobec prawa i prawa do równego traktowania przez władze publiczne, określone w art. 32 Konstytucji RP. Obniżenie obciążeń fiskalnych młodych osób pozwoli łatwiej rozpocząć pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie.

Czytaj także: Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia już od 1 sierpnia 2019 r. >>>

– Budzi wątpliwości, dlaczego wyłączono z grona osób uprawnionych do stosowania nowej ulgi tych młodych ludzi, którzy podejmują działalność zawodową na podstawie umów o dzieło. Naturalnym stosunkiem prawnym łączącym niektóre grupy zawodowe (takie jak chociażby artyści, architekci, graficy, copywriterzy, fotografowie, aktorzy czy dziennikarze) z podmiotami zatrudniającymi są umowy o dzieło  – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Podobne zastrzeżenia budzi wyłączenie spod kręgu osób uprawnionych do stosowania zwolnienia tych młodych ludzi, którzy decydują się na podjęcie znaczącego ryzyka gospodarczego i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. To przedsiębiorcy w największym stopniu przyczyniają się do budowania wzrostu gospodarczego, jednocześnie przyjmując na swoje barki bardzo wysoką odpowiedzialność chociażby za zatrudnianych pracowników. Pomimo tego faktu, wielu młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wprowadzenia limitowanego zwolnienia dla wszystkich podatników

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan bardziej trafna i sprawiedliwa społecznie, byłaby propozycja wprowadzenia limitowanego zwolnienia (np. wyższej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu) dla wszystkich podatników, bez względu na wiek i źródło uzyskiwanych przychodów. Zwolnienie w proponowanej formie wprowadzi poważne nierówności i niesprawiedliwości, krzywdzące dla wielu obywateli, np. osoba w wieku 25 lat zarabiająca 7000 zł miesięcznie będzie całkowicie zwolniona z PIT, natomiast osoba o dwa lata starsza z minimalnym wynagrodzeniem 2250 zł już nie!

Osoba, która po ukończeniu szkoły średniej podejmie zatrudnienie lub zatrudnienie i studia w trybie zaocznym osiągnie dużo większą korzyść niż osoby studiujące na kierunkach dziennych (ci pierwsi mogą w ciągu 7 lat zaoszczędzić do ok. 47400 zł, ci drudzy przez 2 lata już tylko do ok. 13 500 zł).

Wzrost kosztów po stronie pracodawców

Ponadto w sferze polityki kształtowania wynagrodzeń i kosztów pracy, zwolnienie będzie skutkowało wzrostem kosztów po stronie pracodawców i stanowić będzie podstawę wielu konfliktów na linii pracodawca – pracownik.

Wprowadzenie zwolnienia tylko dla młodych stoi też w sprzeczności z promowaniem rozwoju osób nieco starszych – przykładową i częstą sytuacją jest chęć zatrudnienia osoby, która chce się „przebranżowić” i w momencie zmiany pracy w nowej firmie otrzymuje wynagrodzenie podobne do tego, które otrzymuje bardzo młoda osoba zaczynająca karierę. Na tym konkretnym stanowisku obie osoby są „nowe” – jednak jedna z nich byłaby objęta podatkiem, a druga nie, co powoduje nierówne wynagrodzenie za taką samą pracę. Ponadto osoby korzystające z preferencji, po ukończeniu 26. roku życia mogą domagać się od pracodawców zwiększenia wynagrodzenia, celem wyrównania różnicy w wynagrodzeniu netto.

Pracodawcy zwracają też uwagę na konieczność wydłużenia okresu vacatio legis w celu umożliwienia dostosowania systemów, rozwiązań wewnątrzzakładowych do nowych regulacji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan