Obligacje komunalne i komercyjne: Obligacje dla klientów strategicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Obligacja samorządowa to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Emitentem może być gmina (wiejska, miejska), powiat, województwo oraz związki gmin lub powiatów.

Procedura wyboru agenta emisji wyłączona jest spod regulacji Prawa zamówień publicznych (podstawa: art. 4 pkt3 lit j). Istnieje możliwość samodzielnego kształtowania przez emitenta najważniejszych parametrów emisji m.in. kwoty zadłużenia, konstrukcji kuponu (oprocentowania), terminu wykupu. Środki pozyskane z emisji obligacji traktowane są jako wkład własny w przypadku pozyskiwania finansowania inwestycji z innych źródeł. Nie ma konieczności ustanawiania zabezpieczenia, szybszy jest również tryb pozyskiwania środków w porównaniu do kredytu.

Co oferuje agent emisji?

Spółdzielcza Grupa Bankowa obsługuje około 80 proc. samorządów z terenu swojego działania i 20 proc. w skali kraju, w tym: 336 gmin wiejskich (21 proc.), 156 gmin miejsko-wiejskich (27 proc.), 43 gmin miejskich (14 proc.), 44 powiatów (12 proc.). GBW SA jest jednym z nielicznych w kraju banków wyspecjalizowanych w obsłudze obligacji komunalnych, który wygrywa rywalizację z największymi bankami komercyjnymi.

O wysokiej pozycji SGB w Poznaniu jako agenta i gwaranta emisji obligacji decyduje kompleksowa obsługa tego przedsięwzięcia w ramach jednego podmiotu. Umożliwia to eliminację wysokich kosztów wynagrodzenia firm konsultingowych, które czasem okazują się niezbyt profesjonalne. Oferta SGB obejmuje:

  • analizę sytuacji ekonomicznej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI