O wyzwaniach przed rynkiem zarządzania wierzytelnościami na Kongresie KPF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.01.400x267Polski rynek wierzytelności notuje dynamiczny wzrost m.in. dzięki nowym wyzwaniom, które podejmują firmy, zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami. Do tych wyzwań można zaliczyć obsługę wierzytelności hipotecznych i perspektywy zakupu portfeli spółek ubezpieczeniowych i banków spółdzielczych. O tym, jak mierzyć się z nowymi trendami rynkowymi, również na podstawie doświadczeń międzynarodowych będzie można usłyszeć podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie.

Już piąty rok Kongres pozwala identyfikować nowe wyzwania, formułować odpowiedzi na nie, także inspirować jego uczestników do wdrażania innowacyjnych standardów w procesie zarządzania wierzytelnościami. Taki charakter będzie miało także listopadowe wydarzenie, podczas którego dużo uwagi poświęcone zostanie obsłudze wierzytelności hipotecznych. Jakie są bariery w skutecznym zarządzaniu ryzykiem kredytów mieszkaniowych? Jak zmienia się sytuacja dłużnika po wykupieniu należności bankowych przez wierzycieli wtórnych i jakie są tego konsekwencje dla biznesu bankowego? Co z kredytami walutowymi? Czy wierzycielom grożą masowe pozwy, składane przez zadłużonych klientów? Wierzytelności hipoteczne jako stosunkowo nowe zjawisko rodzi pytania o standardy postępowania, na które praktycy rynku odpowiedź starają się znaleźć właśnie  podczas kongresowej debaty.

– Takie spotkania to doskonała okazja, by wymienić się doświadczeniami i wspólnie tworzyć standardy dla rynku zarządzania należnościami. Dzięki temu z roku na rok możemy podnosić jakość naszych działań – przyznaje Urszula Okarma, Członek Zarządu w KRUK S.A.

Firmy windykacyjne coraz częściej przyjmują do zlecenia należności spółek ubezpieczeniowych i pożyczkowych – to kolejne obszary zainteresowania w ich działalności i nowi potencjalni zbywcy wierzytelności, którzy znajdą się w centrum uwagi podczas listopadowego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Pod jakimi warunkami może dojść do rozwoju tego segmentu rynku? Z jakim wiąże się ryzykiem dla biznesu? Choć podmioty zarządzające wierzytelnościami pewności co jego perspektyw mieć nie mogą, to,  jeśli sugerować się wynikami ostatniego kwartalnego raportu KPF “Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, gdzie 75% respondentów wyraziło w odniesieniu do przyszłej koniunktury opinie pozytywne, mogą one raczej napawać optymizmem.

Czy podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dochodzenia należności od firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jakie strategie postępowania wobec tej kategorii dłużników są optymalne – tej aktualnej problematyce poświęcony zostanie część kongresu.

– Budowanie nowego fragmentu rynku wymaga bieżącego dzielenia się doświadczeniami oraz niejednokrotnego wejścia w tryb badawczy danej problematyki. Ostatecznym beneficjentem tych prac będą przecież konsumenci i podmioty gospodarcze uzyskujące szerszy dostęp do lepszych usług – mówi Bogusław Brudło, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych i MŚP Banku Zachodniego WBK.

Podczas Kongresu KPF laurem CESSIO wyróżni wierzycieli pierwotnych, którzy – w opinii wierzycieli wtórnych – zorganizowali najlepsze przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności. CESSIO pełni rolę narzędzia, przy pomocy którego praktycy biznesowi są w stanie ocenić jakość transakcji. – Ten projekt ma kapitalne znaczenie dla budowania relacji zaufania pomiędzy sektorami usług finansowych, takimi jak bankowy i zarządzania wierzytelnościami, stanowiąc bardzo ważny czynnik rozwoju całej polskiej gospodarki. Wypracowywanie i doskonalenie standardów w tym obszarze to wspólna ambicja organizacji samorządowych sektora finansowego i ważny kierunek merytorycznej działalności  ZBP – ocenił dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich i Członek Kapituły CESSIO.

W tegorocznej edycji wierzyciele wtórni, wypełniając ankietę on-line, nominowali do wyróżnienia większą liczbę kandydatów niż w 2013 roku. Laureatów, wyłonionych w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego, poznamy podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Wydarzenie, które podczas czterech dotychczasowych edycji zgromadziło blisko 800 praktyków biznesowych z rynku usług finansowych, odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie.

Źródło: KPF