O ekonomii i dobrym sąsiedztwie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130626.kongres.dzien.drugi.01.696x464Około 1200 czołowych menedżerów i ekspertów próbuje w Sopocie zbudować najlepszy scenariusz ekonomiczny dla Polski i Europy.

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego otworzyło wystąpienie Wernera Hoyera, prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wskazał on najważniejsze europejskie inicjatywy sprzyjające finansowaniu infrastruktury.

Następnie odbyło się 16 debat, poświęconych m.in. budowaniu strategii biznesowych w energetyce, przyszłości sektora bankowego, jednolitemu nadzorowi bankowemu, rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce i Europie, roli państwa w kształtowaniu infrastruktury transportowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, resolution i sposobom jego finansowania, Big Data, roli dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie finansowania służby zdrowia czy roli instytucji finansowych we wdrażaniu Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014-2020. W tej ostatniej, partnerem której był Bank Pekao S.A., uczestniczył m.in. prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Partnerami pozostałych byli: Polska Grupa Energetyczna S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank PKO BP S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Accenture, Deloitte, Dziennik Gazeta Prawna, Ernst & Young, Giełda Papierów Wartościowych S.A., IBM, KPMG, NDI S.A. i PKN Orlen S.A.

Niezwykle pracowity dzień zwieńczyło wystąpienie prof. Avinasha Persauda z London School of Economics, współprzewodniczącego OECD Emerging Market Network. Mówił on o euro, wojnach walutowych i ich konsekwencjach dla gospodarek krajów strefy euro.

Wieczorem uczestnicy Kongresu uczestniczyli w uroczystej kolacji zorganizowanej pod dachem Opery Leśnej przez Miasto Sopot.

Środę, ostatni dzień Kongresu, zdominują kolejne debaty, zainaugurowane zostanie także forum „Dialog i biznes: Polska – Rosja”, któremu organizatorzy nadali tytuł: „Sąsiad – partner – inwestor”. Ta inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma promować Polskę jako aktywnego uczestnika Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Ma też tworzyć warunki nie tylko do otwartej debaty, ale i współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. Spotkania będą organizowane dwa razy w roku: w Sopocie oraz Kaliningradzie.

III Europejski Kongres Finansowy zakończy ogłoszenie najważniejszych rekomendacji.
130626.kongres.dzien.drugi.02.696x464

Uczestnicy debaty „Rola instytucji finansowych we wdrażaniu Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014-2020”. Fot. EKF/Artur Dusiński