NUK w Banku Spółdzielczym: Niech łączy nas IT

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zoltowski.wieslaw.01.100xNa przełomie wieków w bankach spółdzielczych wdrażano scentralizowane systemy operacyjne, które znacznie usprawniały funkcjonowanie banków. Przedsięwzięcie to było wielkie, ale zdefiniowane z zewnątrz banków.

Wiesław Żółtkowski

Funkcjonalność systemów operacyjnych musiała odpowiadać kryteriom dość precyzyjnie określonym przez instytucje nadzorcze i zasady rachunkowości. Podstawową rolę przy wdrażaniu pełniły firmy informatyczne dostarczające nowe systemy, a ponieważ w praktyce były to tylko trzy firmy, więc wdrożenia przebiegały rutynowo. Obecnie sprostać musimy nowemu wyzwaniu – informatyzacji procesu zarządzania bankiem, a w tym zarządzania ryzykiem. Chodzi o wyodrębnione, mniejsze aplikacje wspierające zarządzanie określonymi rodzajami ryzyka.

Aplikacyjna atrapa

Systemy te muszą współpracować z istniejącymi aplikacjami operacyjnymi przy samodzielności banków w tworzeniu procedur. Na rynku istnieją różne narzędzia do wspierania procesu zarządzania ryzykiem płynności, stopy procentowej, operacyjnym czy ryzykiem kredytowym. Część narzędzi instaluje się tylko na pojedynczych stanowiskach, inne – np. dotyczące ryzyka kredytowego – używane są do większości operacji i analiz. Niezbędne zmiany nie mogą więc ograniczać się do doskonalenia istniejących metod i narzędzi IT. W większości przypadków wymagają wprowadzenia całościowo nowych rozwiązań.

Funkcjonujące w bankach aplikacje zarządzania ryzykiem są zwykle opracowane w arkuszach Excel. Często narzędzia te zostały zakupione z zewnątrz razem z procedurą zarządzania określonym rodzajem ryzyka. Zwykle też nie są dostosowane (dedykowane) do sytuacji konkretnego banku i generują informacje niezbyt przydatne w zarządzaniu ryzykiem, choć spełniają funkcje reprezentacyjne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI