Nowy Wiceprezes ING Banku Śląskiego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ing.01.400x99Decyzją Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego Patrick Roesink został wybrany Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego. Będzie nadzorował Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Stanowisko obejmie 1 lipca 2015 roku.

Patrick Roesink jest absolwentem Akademii Bankowości i Finansów oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem z sektora finansowego. Z ING jest związany od 1994 roku. Początkowo pracował w Pradze, potem w Amsterdamie, a od 2002 do 2004 w ING Banku w Seulu, gdzie najpierw zarządzał ryzykiem na kraj, a następnie objął stanowisko tymczasowego Dyrektora Zarządzającego na kraj. W 2005 roku został Głównym Analitykiem ds. Ryzyka Kredytowego na Europę Środkowo-Wschodnią w ING Banku w Amsterdamie. Rok później został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Korporacyjnych Produktów Kredytowych w ING Banku Śląskim. W 2007 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka w ING Banku w Rumunii. W styczniu 2014 powrócił do ING Banku Śląskiego na stanowisko Dyrektora Banku w Pionie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Rynkowym – Ryzyko Kredytowe.

Oscar Swan, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2015 roku. Od 1 lipca br. będzie zajmował stanowisko Wiceprezesa ING Lease Polska nadzorującego obszar ryzyka.

Źródlo: www.ingbank.pl