Nowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego oficjalnie ruszył

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

klucze.plany.02.250xZgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku, po 2020 roku wszystkie nowe budynki mają spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich charakterystyki energetycznej.

Powstawanie tego rodzaju budynków ułatwi Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt: „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, który jest obecnie jedynym dostępnym rządowym programem wsparcia budownictwa mieszkaniowego i ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów i wykonawców do wymagań Dyrektywy oraz promowanie i edukację społeczeństwa w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Program jest skierowany do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny albo kupujących dom/mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i polega na dotowaniu umów kredytowych zawieranych w latach 2013-2018 kwotą od 11 do 50 tys. zł. Budżet projektu wynosi 300 mln zł.

Obecnie przeciętny nowy dom zużywa około 100 – 120 kWh/m2 energii rocznie. Obniżenie zużycia energii do poziomu pozwalającego uzyskać dopłatę jest kosztowne, jednak jak twierdzi minister środowiska Marcin Korolec „Inwestycja w energooszczędne budownictwo się opłaca. Z jednej strony to niższe koszty utrzymania domów i mieszkań. Z drugiej – bardziej czyste powietrze w polskich miastach, dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania budynków.” Dofinansowanie kredytu oraz mniejsze wydatki na utrzymanie domu/mieszkania sprawią, że koszty inwestycji zwrócą się w zaledwie kilka lat.

Warunki wypłaty dofinansowania:

  1. Kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów budowy lub zakupu nieruchomości musi przewyższać kwotę dotacji.
  2. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić przed upływem 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.
  3. Dotacja zostaje wypłacona po zakończeniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania odpowiedniego standardu energetycznego przez uprawnionego weryfikatora.
  4. Od kwoty dofinansowania należy uiścić podatek dochodowy.
  5. Dopłatę do kredytu w ramach Programu można uzyskać tylko raz.

laskowska.agnieszka.02.150x215W celu zwiększenia efektu wdrożenia programu, NFOŚiGW podpisał umowy o współpracy z siedmioma bankami – są to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB – Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A. 24 maja 2013 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. jako pierwszy rozpoczął akcję kredytową w ramach Programu. Bank BPS, Nordea Ban Polska i Getin Noble Bank planują wystartować jeszcze przed wakacjami, natomiast w Deutsche Banku kredyt z dopłatą będzie można uzyskać nie wcześniej niż w III kwartale 2013 roku.

Związek Banków Polskich jest współautorem Programu i we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych oraz Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A. pełni funkcję Organizatora Technicznego postępowania kwalifikacyjnego weryfikatorów programu. Na dzień dzisiejszy wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskało 37 kandydatów, ich lista znajduje się na stronie internetowej: http://zbp.pl/domefekt.

Więcej informacji na temat Projektu:

  • pod nr tel. 22 45 90 878, 22 45 90 861, 22 45 90 126,
  • pod adresem e-mail: dom@nfosigw.gov.pl,
  • na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/

Agnieszka Laskowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami Centrum AMRON
Koordynator Projektów Zewnętrznych