Nowy model doradztwa finansowego w Unii Europejskiej – EFPA wyznacza profesjonalne standardy zgodne z MiFID II

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

efpa.logo.400xCertyfikowani Doradcy Finansowi EFPA w Polsce spotkali już po raz szósty. W tym roku celem spotkania było wypracowanie rekomendacji certyfikowanych doradców finansowych EFPA i partnerów rynkowych dla optymalnego modelu doradztwa finansowego w Polsce, zgodnego z MiFID II.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz reprezentanci prawie 400 certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce, którzy pracują w bankowości prywatnej wiodących banków: Alior Bank SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska SA. oraz Domu Inwestycyjnym Xelion. Partnerem spotkania był SKARBIEC TFI SA oraz firma zeb.

MiFID II jest już za progiem. Bez wątpliwości, ta dyrektywa zmieni sposób, w jaki usługi doradztwa finansowego będą świadczone klientom w Unii Europejskiej. Doradztwo finansowe jeszcze mocniej zyska status usługi, której koszt musi być jasno określony i przedstawiony klientowi. Klient będzie musiał wiedzieć za co i ile płaci. Ma być przejrzyście, rzetelnie i bezpiecznie. Te cele przekładają się na wiele aspektów i zapisów MiFID II. Dotyczą one m.in.: zarządzania produktami, relacji z klientami, ograniczania konfliktów interesów, sposobów wynagradzania i potwierdzania odpowiednich kwalifikacji doradców. Wymagania będą szczególnie wysokie dla usługi niezależnego doradztwa inwestycyjnego, które będzie mogło być realizowane wyłącznie w formule usługi płatnej przez klienta.

Oczywiście „diabeł tkwi w szczegółach”. Jak podkreślił gość spotkania Pan Maciej Kurzajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, UKNF „fundamentalne znaczenie dla implementacji MiFID II będzie miał ostateczny zakres i poziom szczegółowości tzw. aktów delegowanych oraz to, czy przyjmą one formę rozporządzeń europejskich, czy dyrektyw wykonawczych”. Rozporządzenia europejskie podlegają bezpośredniemu wdrożeniu do porządku krajowego. Dyrektywy wykonawcze pozostawiają więcej elastyczności w implementacji i mocniejszą pozycję UKNF w wykładni regulacji unijnych. Rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny zapaść do końca bieżącego roku i będą obowiązywać od stycznia 2017 roku.

Jaki zatem scenariusz wdrożenia MiFID II w Polsce prognozują przedstawiciele branży profesjonalnego doradztwa finansowego, którzy w trakcie spotkania wzięli udział w specjalnym panelu. Zdania są podzielone co do skali i dynamiki nadchodzących zmian. Po stronie korzyści wymienia się transparentność kosztową, profesjonalizację rynku, wzrost przewag konkurencyjnych dla najlepszych firm, w tym tych, które już dziś inwestują w jakość swoich doradców np. poprzez certyfikację EFPA. Mocno podkreślano, że potencjalnie największa rewolucja może czekać bankowość detaliczną, gdzie istnieje ryzyko ograniczenia oferty produktowej i obniżenia jakości usług ze względu na nowe kosztotwórcze wymogi operacyjne, np. rejestrowanie wszystkich rozmów z klientami. Ważny w skutkach może okazać się wymóg kwotowego (a nie procentowego) przedstawiania kosztów klientowi. Przestanie wówczas działać przekonanie, że klienta interesuje tylko zysk netto na jego inwestycjach, a nie koszty. Liczyć się będzie profesjonalne doradztwo w wykonaniu wykwalifikowanych doradców, którzy będą musieli wypełnić i aktualizować jasno zdefiniowane wymogi posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zapisane w MiFID i towarzyszących wytycznych ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Praca doradców będzie coraz cięższa, ale powinna być też bardziej doceniana. Przyjmując scenariusz pozytywny wdrożenia nowej dyrektywy, regulacje MiFID II wymuszające wyższy standard usługi doradztwa zbiegną się z dalszym rozwojem rynku, zwiększeniem zamożności społeczeństwa i rosnącymi oczekiwaniami co do skali i jakości doradztwa finansowego. To otworzy nowe możliwości dla biznesu i uzasadni wyższe inwestycje. Jak podsumował jeden z panelistów: „MiFID II powinien być szansą dla tych, którzy chcą robić rzetelny, długoterminowy, czysty biznes z klientami. Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA i ich pracodawcy już wyznaczają profesjonalne standardy zgodne z MiFID II.”

Mariola Szymańska-Koszczyc,

Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska