Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Przygoda z ekonomią zaczyna się w szkole

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Przygoda z ekonomią zaczyna się w szkole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gry i zabawy ekonomiczne, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy oraz w banku, a dla najbardziej zaangażowanych uczestników udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych w Warszawie - wszystko po to, aby poznać podstawy ekonomii już w szkole podstawowej. O edukację ekonomiczną najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich już po raz kolejny zadba Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Edukacja ekonomiczna – wciąż na peryferiach programu nauczania, szczególnie na terenach wiejskich

Jak zaznacza Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej nie przewidziano zajęć z edukacji ekonomicznej. Pierwszą styczność z przedsiębiorczością i ekonomią, jako odrębnym przedmiotem, uczniowie będą mieli zatem dopiero w szkole ponadpodstawowej, a to zdaniem Fundacji EFRWP, zdecydowanie za późno. Zwłaszcza w przypadku młodzieży z terenów wiejskich.

Młodzież wiejska wychowuje się w środowisku stwarzającym specyficzne bariery i utrudnienia. Słabsza kondycja finansowa szkolnictwa na wsi, odległość do szkoły, w wielu przypadkach niewystarczająca oferta umożliwiająca rozwój własnych zainteresowań, a także większy zakres obowiązków w domu to tylko część czynników, które już na stracie wpływają na niższe szanse edukacyjne. Dlatego też proces kształtowania postaw przedsiębiorczych, bez których nie da się funkcjonować we współczesnym świecie, powinniśmy rozpoczynać na jak najwcześniejszym etapie edukacji. Przekazanie młodym ludziom – uczniom klas 7-8 szkół podstawowych – elementarnej wiedzy ekonomiczno-finansowej w naszym przekonaniu w dużym stopniu wpłynie na rozwój ich kluczowych kompetencji, a w konsekwencji na odważniejsze wybory dalszej ścieżki zawodowej – dodaje Krzysztof Podhajski.

Głównym celem „Ferii z ekonomią” jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwój wiedzy w zakresie podstaw bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz firmy, a także analiza rynku pracy wśród uczniów klas VII i VIII z terenów wiejskich. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poznaje również swoje słabe i mocne strony, co pozwala im świadomie kontynuować swoją edukację. Zdaniem Fundacji EFRWP ma to szczególne znaczenie właśnie w przypadku młodzieży z terenów wiejskich, która po zakończeniu szkoły podstawowej rozpocznie naukę – niezależnie od typu szkoły – w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania i w obcym sobie środowisku.

Wybór typu szkoły ponadpodstawowej i związana z tym często zmiana miejsca zamieszkania to w bardzo wielu przypadkach decyzja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI