Nowe władze, nowe decyzje – zakończył się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kidp.02.500x229W niedzielę, 12 stycznia br. zakończył się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

W trakcie trzech dni, delegaci z 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), uchwalili program działania Izby w latach 2014-2017, a także wybrali nowe organy, które będą kierować pracą samorządu zawodowego. Nową przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych została profesor nauk prawnych dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Całość obrad po raz pierwszy mogła być obserwowana przez doradców podatkowych za pośrednictwem serwisu internetowego KIDP.

W dniach 10-12 stycznia br., odbył się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych – najwyższy organ Izby i reprezentacja wszystkich doradców. Zjazd rozpoczęto częścią oficjalną, którą poprowadził doczasowy Przewodniczący – Tomasz Michalik, a w której wzięli udział goście honorowi m.in.: Cezary Krysiak, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów oraz Agnieszka Sobczyńska, Naczelnik Wydziału Doradztwa Podatkowego Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Życzenia owocnych obrad przekazał za pośrednictwem Przewodniczącego KRDP Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu, który zapowiedział swoją obecność, ale z uwagi na sejmowe głosowania nie mógł osobiście wziąć udziału w tym wydarzeniu. Wśród gości honorowych byli także m.in. przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, świata nauki prawa podatkowego, sądów administracyjnych oraz goście zagraniczni. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego oraz prof. dr hab. Leonarda Etela. Nastąpiło również wręczenie nowego sztandaru KIDP, którego fundatorem było 16 regionalnych oddziałów KIDP.

Podczas IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych wybrano nowe władze Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych została profesor nauk prawnych, dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, doradca podatkowy, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Profesor Jadwiga Glumińska-Pawlic przez kilkanaście lat orzekała w sprawach podatkowych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach i w Podatkowej Komisji Odwoławczej katowickiej Izby Skarbowej. Obecnie pełni funkcję arbitra przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest uznanym ekspertem w sprawach finansów samorządu terytorialnego. Przewodnicząca jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych, a także laureatem licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym m.in. Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Jednym z najważniejszych celów IV Zjazdu było określenie roli i zadań samorządu zawodowego w latach 2014-2017, które wskazała nowo wybrana Przewodnicząca: „Priorytetem będzie przede wszystkim promocja zawodu, działania na rzecz pomocy prawnej dla członków samorządu, współpraca z innymi korporacjami oraz współpraca z organizacjami przedsiębiorców i organizacjam studenckimi”, powiedziała dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic dodając: „w obliczu zmian, które czekają zawód doradcy podatkowego w związku z realizowanymi pracami nad II transzą deregulacji, KRDP IV kadencji będzie kontynuować rozpoczętą strategię przez poprzednią Radę, przy bliskiej współpracy z Ministerstwem Finansów oraz komisjami sejmowymi i senackimi”.

Program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2014-2017 obejmuje przede wszystkim aktywności mające na celu wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego, promocję zawodu oraz działania zmierzające do zapobieżenia deregulacji zawodu lub ograniczenia negatywnych jej skutków. W programie działania zapisano także m.in. ochronę zawodu doradcy podatkowego, opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego, rozwój doradztwa podatkowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zjazd uchwalił zmiany w statucie KIDP, zasadach etyki i w przepisach dotyczących finansowania Izby.

IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych był po raz pierwszy transmitowany na żywo w Internecie, w panelu mDoradca (w serwisie internetowym KIDP) – każdy doradca podatkowy miał możliwość obejrzenia trzydniowych obrad. Dodatkowo, przy wszystkich głosowaniach korzystano z elektronicznej techniki liczenia głosów, co znacząco skróciło czas trwania obrad.

Więcej informacji na temat Krajowej Izby Doradców Podatkowych znajduje się na stronie: http://www.krdp.pl/

Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP)