Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

parp.01.400x151W dniu 26 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego odbędzie się konferencja pod hasłem „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”.


Organizatorami wydarzenia są Miasto Poznań, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP, jak również możliwości współpracy biznesu z nauką. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP”, w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Eleet Sp. z o.o.

Partnerami konferencji są Wielkopolska Platforma Innowacyjna, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., oraz Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. – twórcy usługi boomway.pl.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio Merkury Poznań, czasopismo Fundusze Europejskie, oraz Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: PARP