Nowe Centrum Badawczo Rozwojowe Poczty Polskiej powstanie w Lublinie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.04.400x265Poczta Polska planuje powstanie, pierwszego w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowego w Lublinie. Celem Centrum ma być wsparcie działalności innowacyjnej oraz pobudzanie rozwoju sfery badawczo - rozwojowej, w tym także stymulowanie współpracy ze środowiskiem akademickim. Już teraz trwają prace nad wdrożeniem innowatorskiego rozwiązania uruchomienia Centrum Obsługi Mieszkańców w placówkach Poczty Polskiej.

29 września br. Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk oraz Prezes Zarządu Poczty Polskiej, Krzysztof Żuk  podpisali list intencyjny, którego głównego celem jest określenie zasad stałej współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przed wszystkim tworzenia systemowych i innowacyjnych rozwiązań zwiększających na rynkach i obszarach społeczno-gospodarczych atrakcyjności oraz konkurencyjności obu instytucji, jak również aktywizację zasobów ludzkich i materialnych Poczty Polskiej i Miasta Lublin.

Traktuję to porozumienie, jako kolejny dowód zaufania dla naszego miasta. Nikogo nie powinien dziwić wybór Lublina, silnego i prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego i naukowego. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do jeszcze większego wzrostu innowacyjności lubelskiej gospodarki. Takie inwestycje jak ta pozwalają wierzyć, że coraz lepiej rozwijany i wykorzystywany jest potencjał nie tylko kulturowy, ale i naukowy naszego miasta.” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Utworzone Centrum Badawczo Rozwojowe Poczty Polskiej będzie miało na celu opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych i usług. Centrum ma umożliwiać m. in. nawiązanie współpracy ze środowiskami akademickimi, instytucjami międzynarodowymi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi dla programów finansowanych ze środków europejskich i innych, w ramach przygotowywania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Poczta Polska chcąc skutecznie konkurować na rynku usług pocztowych, e-commerce i finansowych musi efektywnie tworzyć przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe, usługowe i techniczne. Siła Lublina opierająca się o prężne i kreatywne środowiska akademickie oraz doskonałe warunki do rozwoju biznesu jakie stworzyło to miasto jest dla nas gwarantem długookresowej i wartościowej współpracy.” – dodaje Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej. 

Wymierna współpraca pomiędzy Miastem Lublin a Pocztą Polską już niedługo będzie zrealizowana. W modernizowanych właśnie trzech punktach Poczty Polskiej w Lublinie będą znajdowały się również Punkty Obsługi Mieszkańców. Lublin jest prekursorem takiego rozwiązania w Polsce, które może być implementowane również w innych metropoliach w kraju. Takich obszarów współpracy pomiędzy samorządem a Pocztą Polską może być jeszcze więcej, a powstające Centrum Badawczo Rozwojowe ma przyczynić się do wzrostu innowacyjnych rozwiązań.

Łukasz Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający, Poczta Polska
Mariusz Sagan, Dyrektor Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin