Norweskie środki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

norwegia.wspolpraca.01.400x335Z końcem lutego rozpoczął się nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Polski "Innowacje w zakresie nowych technologii". Program ma wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, a także w zacieśnieniu relacji pomiędzy Polską a Norwegią. Warunkiem dofinansowania projektu jest więc to, by przyczyniał się on do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, a na dofinansowanie największe szanse mają propozycje projektów partnerskich z instytucjami norweskimi. Budżet konkursu wynosi 17,8 mln euro, a minimalny poziom dofinansowanie projektu zaś to 170,000 euro. Wnioski można składać do 28 maja 2014.

„The Green Industry Innovation Programme Poland” skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzone są przez co najmniej jeden rok podatkowy (w praktyce firmy ubiegające się o dofinansowanie muszą być zarejestrowane najpóźniej w 2012 roku). O pieniądze mogą się starać wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na rodzaj formy prawnej. Wykluczone zostały jedynie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Projekty objęte dofinansowaniem to takie, które obejmują opracowanie i wdrożenie ekologicznych i  innowacyjnych technologii. W ramach programu można otrzymać pieniądze także na rozwój produktów i usług proekologicznych oraz opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych. Wspierane będą również działania dodatkowe powiązane z tymi projektami – szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości, a także weryfikacja efektów wszystkich aktywności pojętych w ramach projektu. Inwestycje realizowane w ramach programu powinny trwać maksymalnie 28 miesięcy i zakończyć się do 30 kwietnia 2017 roku.

Koszty kwalifikowane obejmują nowe środki trwałe (zakup odpowiedniego wyposażenia oraz sprzętu), a także zakup usług koniecznych do realizacji projektu i zakup robót budowalnych. Dofinansowanie obejmuje także koszt zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. W przypadku szczególnego uzasadnienia koszty kwalifikowane mogą obejmować także zakup nieruchomości lub budynku. Kwoty możliwe do uzyskania w ramach tego programu wynoszą od 170,000 do 1,500,000 euro. Poziom dofinansowania projektu wynosi od 50% do 80%. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia pozostałych środków potrzebnych do jego zrealizowania. 

Poza kwestiami takimi jak zgodność z celem programu i wykonalność projektu ocenie będzie poddawany także poziom jego innowacyjności. Istotny będzie również efekt zachęty, czyli wykazanie, że projekt nie zostałby zrealizowany bez otrzymania grantu. Punktowany będzie także zysk społeczny oraz odpowiedni plan promocji i działań CSR. – Warto zwrócić uwagę na to, że wyżej punktowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerem norweskim – mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – W przypadku takich norwesko-polskich projektów partnerskich już dziś można aplikować także o sfinansowanie podróży do Norwegii – dodaje.

Ocena wniosku dokonywana jest przez Innovation Norway w Oslo, dlatego można go złożyć wyłącznie w języku angielskim. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 28 maja 2014 roku. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/.

Źródło: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz