Nordea PTE udostępnia IKZE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.01.250x56Nordea PTE wprowadziła do oferty Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Plan Emerytalny Nordea IKZE jest dostępny przez internet i telefon oraz w multiagencjach współpracujących z Nordea PTE na terenie całej Polski.

IKZE w Nordea PTE to inwestycja w fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych. Za politykę inwestycyjną i zarzadzanie środkami wpłaconymi na IKZE w Nordea odpowiada zespół, który w ostatnich dwóch latach odnotował bardzo dobre wyniki inwestycyjne w Nordea OFE. Konto pozwala na indywidualną decyzję w kwestii częstotliwości i wysokości wpłat przy zachowaniu wymogu wysokości pierwszej wpłaty na poziomie przynajmniej 400 zł oraz zasilenia rachunku w ciągu dwunastu miesięcy kwotą minimum 1800 zł (szczegóły na www.nordeapolska.pl/ikze).

W ramach prowadzenia IKZE Nordea pobierać będzie opłatę od składki wpłaconej, która początkowo wynosi 4 proc. i stopniowo, wraz z wysokością wpłaty, maleje do zera. Oferta jest również atrakcyjna w zakresie wysokości opłaty za zarządzanie aktywami w wysokości 1,95 proc. Opłata zmienna za zarządzanie będzie pobierana jedynie w przypadku osiągnięcia pozytywnych i lepszych niż benchmark wyników inwestycyjnych. Od maja klienci Nordea IKZE będą mieli możliwość monitorowania konta on-line za pomocą serwisu internetowego, który pozwala na uzyskanie informacji o stanie aktywów zgromadzonych na rachunku.

„Plan Emerytalny Nordea IKZE łączy w sobie trzy cechy, które dla naszych klientów są cenne. Po pierwsze wpłatom na IKZE towarzyszą korzyści podatkowe – tu i teraz. Po drugie, regularne wpłaty na IKZE pozwalają zwiększyć środki dostępne po przejściu na emeryturę. Po trzecie inwestycje będą prowadzone przez zespół, który w ostatnich dwóch latach osiągnął bardzo dobre wyniki w zarządzaniu środkami zgromadzonymi w OFE.” – komentuje Wojciech Rabiej, członek zarządu Nordea PTE. „Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie IKZE do oferty bazując na wieloletnich doświadczeniach Nordea dzięki którym zapewniamy systematyczny i stabilny wzrost wartości jednostek rozrachunkowych. Jesteśmy przekonani, że bezpieczne i długoterminowe formy oszczędzania to sprawdzony sposób na zapewnienie finansowego bezpieczeństwa” – dodaje Rabiej.

Źródło: Nordea PTE