Norbert Jeziolowicz: Zmierzamy do porządkowania sfery doradztwa finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140825.jeziolowicz.400xWypowiedź dla aleBank.pl: Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w ZBP

Opracowany wspólnie przez Związek Banków Polskich i Związek Firm Doradztwa Finansowego dokument Rekomendacji Dobrych Praktyk to bardzo poważny krok w kierunku uporządkowania rynku doradców finansowych w zakresie kredytów hipotecznych. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że doradcy finansowi to w większości firmy duże, lub bardzo duże, mające miliony klientów – w związku z tym wizerunek sektora finansowego zależy również od standardów jakości świadczonych usług przez te firmy. Z tego punktu widzenia stałe podnoszenie jakości usług jest bardzo potrzebne.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Norbert Jeziolowicz: Zmierzamy do porządkowania sfery doradztwa finansowego

www.aleBank.pl