NN Investment Partners TFI wprowadza do oferty fundusz obligacji korporacyjnych

NN Investment Partners TFI wprowadza do oferty fundusz obligacji korporacyjnych
Źródło: NN Investment Partners TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
NN Investment Partners TFI wprowadziło do oferty funduszy dłużnych aktywnie zarządzany fundusz obligacji korporacyjnych, podało Towarzystwo.

Skupia się on na instrumentach dłużnych zmiennokuponowych, emitowanych przez krajowe podmioty o solidnych fundamentach. Uzupełnieniem jego portfela będą papiery zagraniczne, a częściowo także obligacje skarbowe.

„17 czerwca 2022 r. NN (L) Globalnej Alokacji zmienia nazwę na NN (L) Obligacji Korporacyjnych. Zmianie ulega również polityka inwestycyjna – nowy fundusz skupia się na lokowaniu swoich aktywów w skrupulatnie dobrane obligacje korporacyjne. Resztę jego portfela stanowić będą zagraniczne obligacje przedsiębiorstw (wysokodochodowe, jak i o ratingu inwestycyjnym), a także krajowe obligacje skarbowe” – czytamy w komunikacie.

Szansa na generowanie dodatnich realnych stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie

Rentowność portfela polskich obligacji korporacyjnych oraz komunalnych wyraźnie wzrosła i stanowi obecnie swoisty bufor bezpieczeństwa przed trudnymi czasami w gospodarce i sektorze przedsiębiorstw. NN Investment Partners TFI uznało to za dobry moment na poszerzenie oferty o fundusz skupiający się na tych właśnie instrumentach. Choć w krótkim terminie obligacje korporacyjne nie gwarantują pokonania inflacji, to w nieco dłuższym horyzoncie będą mogły stworzyć szansę na generowanie dodatnich realnych stóp zwrotu, podkreślono również.

Czytaj także: Jest zgoda KNF na zakup akcji NN Investment Partners TFI przez Goldman Sachs >>>

„NN (L) Obligacji Korporacyjnych wypełni pewną lukę w ofercie funduszy dłużnych NN Investment Partners TFI. To będzie pierwsza nasza strategia z tak dużym udziałem polskich obligacji korporacyjnych. Dotychczas były one raczej uzupełnieniem portfeli innych naszych lokalnie zarządzanych funduszy. Patrząc z kolei przez pryzmat potencjalnego zysku i ryzyka, wpasuje się gdzieś pomiędzy NN Krótkoterminowych Obligacji, a NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego” – powiedział dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI Radosław Sosna, cytowany w materiale.

Zespół zarządzających

Zespół zarządzających tworzą Tomasz Rabęda, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Krzysztof Prus, Paweł Gołębiewski oraz Rafał Tofiło. Wspierani są przez zespół trzech analityków.

„Po wprowadzeniu zmian w polityce inwestycyjnej subfunduszu będziemy inwestować na polskim i globalnych rynkach obligacji korporacyjnych. To będzie strategia zarządzana aktywnie – zarówno w części polskiej, jak i zagranicznej. W części polskiej będziemy stawiać przede wszystkim na emitentów o mocnych fundamentach – z branży bankowej, finansowej oraz przemysłu. Uzupełnieniem portfela będą polskie obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa, np. BGK lub PFR” – dodał zarządzający funduszami dłużnymi w NN Investment Partners TFI Paweł Gołębiewski.

Dominującą część portfela stanowić będą krajowe obligacje przedsiębiorstw

Modelowo dominującą część portfela funduszu – ok. 60% – stanowić będą krajowe obligacje przedsiębiorstw. Te w zdecydowanej większości oparte są na zmiennej stopie procentowej, co w środowisku wysokiej stawki WIBOR pozytywnie wpływa na rentowność portfela i jednocześnie zwiększa stabilność wyceny portfela w przypadku zmian stóp procentowych NBP, wskazano również.

Dużą część lokat funduszu stanowić będzie dług zagraniczny. Ta część ekspozycji budowana będzie poprzez aktywne zarządzanie starannie wyselekcjonowanymi funduszami ETF. Ponadto za wysoką płynność portfela funduszu odpowiadać będą także papiery skarbowe. Docelowo całość powinna przekładać się na wyższą rentowność niż w funduszach dłużnych krótkoterminowych.

Źródło: ISBnews