Nieśmiały optymizm pracodawców?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.03.250xWyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2013 r.: pierwsza od roku pozytywna prognoza dla Polski.

Raport ManpowerGroup wskazuje na mieszane deklaracje pracodawców dotyczące prognoz zatrudnienia w nadchodzacym kwartale. Najlepsze perspektywy znalezienia pracy odnotowano w branżach Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Instytucje sektora publicznego. Jednocześnie istotne dla polskiej gospodarki sektory, jak Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, a także Produkcja przemysłowa, osiągają ujemne wyniki już czwarty kwartał z rzędu.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są ostrożnie optymistyczni co do deklaracji zatrudnienia w III kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +2%. To pierwszy dodatni wynik dla naszego kraju od czterech ostatnich kwartałów.

Spośród 751 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 16% firm, 9% zamierza redukować etaty, a 72% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi +7%.

Na rynku pracy widać pierwsze symptomy wyczekiwanego od dłuższego czasu ożywienia. Druga połowa roku zazwyczaj jest lepsza dla przedsiębiorców i sprzyja decyzjom tworzenia nowych etatów„, mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. „Obserwujemy, że wzrasta zainteresowanie pracodawców elastycznymi formami zatrudnienia, a także innowacyjnymi rozwiązaniami HR, jak np. outsourcing procesów i funkcji. Procesy te pomagają przedsiębiorcom w dostosowaniu się do niepewnej wciąż kondycji rynku. Korzystający z nich pracodawcy optymalizują swoje działania, a co za tym idzie zwiększają też efektywność. Ma to pozytywny wpływ zarówno na rynek pracy, jak i na całą gospodarkę kraju. Spodziewamy się również, że utrzyma się panujące wysokie zapotrzebowanie na specjalistów„, dodaje Iwona Janas.

W III kwartale 2013 r. w czterech z 10 badanych sektorach1 prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+10%). Umiarkowanie optymistyczną prognozę odnotowano natomiast dla branż Instytucje sektora publicznego (+6%), Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (+4%) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+3%). Z kolei największy pesymizm widoczny jest w sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-15%), w którym prognoza netto zatrudnienia jest ujemna już czwarty kwartał z rzędu. Umiarkowanie pesymistyczne wyniki odnotowano także dla branż Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-5%), Restauracje/ Hotele (-4%), Budownictwo, a także Produkcja przemysłowa (-3% dla obu). Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Handel detaliczny i hurtowy wynosi 0%.

Prognozy dla sektorów Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa pozostają ujemne już czwarty kwartał z rzędu. Jednak obserwowana w nich sytuacja nie pogarsza się i jest stabilna. Równocześnie odnotowujemy pozytywne sygnały płynące z innych gałęzi rynku. Na wysokim poziomie utrzymuje się też prognoza dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Warto zauważyć, że panujące w nim perspektywy zatrudnienia są nie tylko najwyższe spośród wszystkich badanych, ale także zachowują pozytywny wynik, od początku przeprowadzania badania w Polsce„, komentuje Iwona Janas.

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych branżach. Największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Spadek prognozy nastąpił w czterech sektorach; największy w branżach Instytucje sektora publicznego oraz Handel detaliczny i hurtowy, o 2 punkty procentowe dla obu.

W zestawieniu z wynikami dla III kwartału 2012 r. prognozy są niższe w sześciu z 10 badanych sektorach. Największe spadki odnotowano dla branż Restauracje/ Hotele oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, odpowiednio o 17 i 16 punktów procentowych. W sektorze Budownictwo prognoza spadła o 9 punktów procentowych, a w Handel detaliczny i hurtowy o 7 punktów. Za to większy niż przed rokiem optymizm widać w czterech branżach, m.in. w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie prognoza wzrosła o 8 punktów procentowych, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja, gdzie odnotowano wzrost o 5 punktów.

W porównaniu z II kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach Polski2. Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionie Północnym (o 4 punkty procentowe), a następnie w Południowym i Północno-Zachodnim (o 3 punkty procentowe dla obu). W regionie Wschodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, natomiast w Centralnym spadła o 5 punktów procentowych. Plany pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego w ujęciu kwartalnym nie uległy zmianie.

W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Centralnym (o 8 punktów procentowych) oraz Południowym (o 6 punktów procentowych). Nieznaczny spadek odnotowano w regionach Północnym i Wschodnim (o 4 punkty procentowe). Prognoza dla regionów Południowo-Zachodniego oraz Północno-Zachodniego pozostaje bez zmian.

W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w III kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 31 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 17 z 42 krajach, a pogorszeniu w 21. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy uległy poprawie albo pozostały względnie stabilne w 19 badanych krajach. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+35%), w Brazylii (+28%), Panamie, Peru oraz w Turcji (+24% dla każdego).

Najbardziej pesymistyczni okazali się być natomiast pracodawcy we Włoszech (-10%), Irlandii (-7%) oraz Hiszpanii (-5). Spośród 24 państw wchodzących w skład regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), dodatnie prognozy odnotowano w 13 krajach, pośród których znalazła się również Polska, z wynikiem +2%.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla IV kwartału 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 10 września 2013 r.

Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2013 r. – pobierz.

Źródło: ManpowerGroup

(1) Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.
(2) Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).