Niepokojące dane z BIK, mikrofirmy ograniczają korzystanie z kredytów inwestycyjnych i obrotowych

Niepokojące dane z BIK, mikrofirmy ograniczają korzystanie z kredytów inwestycyjnych i obrotowych
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lipcu 2020 r., w porównaniu do lipca 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-37%), jak i wartościowym (-27,7%) - informuje BIK.

#Banki udzieliły 498 mln zł (36,9%) kredytów firmom z sektora #Usługi oraz 444 mln zł (32,9%) #Mikroprzedsiębiorcy prowadzącym #DziałalnośćHandlowa. Finansowanie tych dwóch sektorów to 69,8% łącznej wartości kredytów. @grupabik

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (33,1%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-31,3%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-17,8%) inwestycyjnych.  

Spadła także wartość udzielonych w lipcu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-31,5%), kredytów w rachunku bieżącym (-27,7%) oraz obrotowych (-20,3%).

W siedmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły 73,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,6%) na łączną kwotę 9,179 mld zł (-30,6%),

w tym:

5 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,8%) na kwotę 1,384 mld zł (-41,2%),

25,8 tys. kredytów obrotowych (-31,7%) na kwotę 3,988 mld zł (-26,2%)

oraz 20,6 tys. (-34,3%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,488 mld zł (-26,9%).

Czytaj także: BGK pomoże w zabezpieczaniu limitów faktoringowych, nowe rozwiązanie wspierające przedsiębiorców w kryzysie

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lipcowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,8% w ujęciu wartościowym oraz 5,0% w ujęciu liczbowym.

Produktowe Indeksy jakości w lipcu kształtowały się w ujęciu liczbowym: kredytów inwestycyjnych 6,0%,

kredytów obrotowych 9,5%

oraz kredytów w rachunku bieżącym 3,1%.

I odpowiednio w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 3,5%,

kredyty obrotowe 13,8%

oraz kredyty w rachunku bieżącym 4,0%.

W lipcu 2020 r. w porównaniu do czerwca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,35). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o +0,82.

Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od pięciu lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,84%. Pogorszenie odczytu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowane produktowo.

Największe pogorszenie (wzrost) o 3,06 odnotowały kredyty obrotowe.

Najmniejsze pogorszenie tylko o 0,05 wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane.

Czytaj także: Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: I półrocze 2020 r. pod wpływem pandemii korowirusa

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (44,5%) i 2,6 tys. handlowe (26,3%). Łącznie więc ponad 70% kredytów przypada na te sektory.

Banki udzieliły 498 mln zł (36,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 444 mln zł (32,9%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 69,8% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W okresie styczeń – lipiec 2020 r. najwyższe spadki udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,9%) oraz produkcji (-33,3%) i handlu (-33,2%).

W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora przemysłowego (-33,7%).

Widzimy już pierwsze symptomy wzrostu akcji kredytowej. W lipcu w stosunku do czerwca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie wzrosty.

W ujęciu liczbowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora usług (+35%) oraz handlu (+30,9%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w lipcu wartość indeksu wyniosła 7,6%.

W okresie ostatnich 12 miesięcy polepszeniu (spadek o – 0,91) uległ jedynie Indeks Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowalnego.

Wyraźnemu pogorszeniu uległ natomiast indeks dla kredytów mikroprzedsiębiorców świadczących usługi (+1,69).

Czytaj także: PKO BP: przedsiębiorcy mogą już korzystać z globalnej platformy biznesowej Opportunity Network

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK